Tre framgångsnycklar vid förändring

Förändringsarbete, realistiska mål och fokus på hälsan

IMG_1564

Det nya året börjar närma sig och att ha realistiska mål behöver du ha med dig i arbetet, livet, träningen och familjen. Låt mig bena ut några viktiga pusselbitar idag oavsett vilket fokusområde du har.

För att lyckas med en förändringsprocess finns det flera faktorer som behöver vara med för ett framgångsrikt och hållbart resultat. Jag ska dela med mig av några viktiga ingredienser.

– För att klara en längre förändringsprocess krävs ett välformulerat mål och ett tydligt svar på varför det är så viktigt att klara din målsättning. Det behöver finnas en inre motivation som driver på resan.

 

– Avgörande är också att målet är realistiskt, tidsatt och mätbart. Det är viktigt att det kan delas in i mindre delmål för att vara motiverande. Genom att kunna fira de delsegrar som sker på vägen mot målet växer individer och med dem hela organisationer. Känslan av att få sträcka på sig över sina framgångar på vägen är enormt stärkande i de flesta sorters förändringsarbete oavsett om det är en vikt-, karriär-, företags- eller livsresa. En handlingsplan behövs också för att lyckas.

 

– I en förändringsprocess är det också viktigt att vara förberedd. Att lyfta fram sina styrkor och förbereda sig på det som är svårt och redan från början ha en plan för att hantera de svårigheter som kan komma på vägen gör att svårigheterna övervinns enklare. Det kommer finnas hinder och motstånd på vägen och genom att ha strategier klarar du dig vidare.

 

Välj att prioritera i din hälsa och vårda den på samma sätt som rutinen att borsta tänderna varje dag. Då slipper du hål och kommer ha en stark och fräsch kropp fylld av energi.

 

Om du tar dig tid för dig själv genom att äta bra saker så blir du piggare och friskare och det får självklart genomslag i effektiviteten i ditt arbete. Du kommer också att bli en trevligare människa att umgås med. Lägg till motion så håller kroppen för både det stillasittande och aktiva arbetslivet. Vinsten blir en kropp som orkar och är hållbar för att prestera både på arbetet och med energi över på fritiden.

Med min arbetsmetodik har jag fått ta del av många framgångshistorier. Flera personer med stor övervikt och sviktande självkänsla har börjat motionera och blivit starkare som personer och till slut lyckats klara målet att slutföra ett 5 kilometers motionslopp som ett av flera exempel. Andra har vågat ta sig an stora personliga eller träningsutmaningar sent i livet och utvecklats mycket som människor.

Jag trivs att få andra människor och företag att växa. Att gå från att tro att en utmaning är ogenomförbar och hopplös till att väcka gnista, energi och tävlingsinstinkt. Den glädje jag får tillbaka är helt obeskrivlig och är ett kvitto på att jag jobbar med att skapa mervärde för företag och individer.

Vinsterna för dig själv eller ditt företag att prioritera förebyggande hälsa och hållbarhet är stora. En investerad krona idag är väl värda pengar i framtiden.

Ditt fokus och din effektivitet ökar mycket när du investerar i dig själv. Kostnaden för ohälsa om den uppstår kan skapa stor oreda ekonomiskt. Sätt därför upp nödvändiga mål och en handlingsplan för din hälsa och ekonomi. Du kommer märka skillnaden.

 

Behöver ditt företag få en motivationskick, mer hållbart arbetsliv eller effektiva möten för minskad stress är du varmt välkommen att kontakta mig.

Sänd ett meddelande så berättar jag mer. Ta en rundtur på vår hemsida för att läsa mer om Snabbfoting.

Ewa Hutmacher, founder Snabbfoting

Civ. ekonom, personlig tränare, löpcoach och kostrådgivare med inriktning på kommunikation, beteenden, förändringsprocesser och sockerberoende.

Leave a comment