En bra PT tar ansvar. Färskt från SAFE Educations pressfrukost

enbrapttaransvarpressfrukostsafe

Rapporten ”En bra PT tar ansvar” diskuterades i en paneldebatt ledd av Liselott Kågström, VD Safe Education den 23 februari.

Som pt, egen företagare och entreprenör i tränings- och hälsobranschen ligger det i mitt eget och självklart mitt företag Snabbfotings intresse att uppdatera mig om utvecklingen kring hälsa och träning.

På Safe Educations pressträff presenterades och diskuterades hälsosamma och ohälsosamma trender, tendenser och vad som behöver göras i träningsbranschen för att vara ansvarsfull och hantera ytterligheter som finns och hälsohets med mera.

Inbjudna i panelen på plats var Lovisa Sandström (känd som Lofsan), entreprenör i träningsbranschen och Örjan Eklund, docent vid GIH (Gymnastik Idrottshögskolan).

paneldebatt

 

I den skriftliga rapportens inledning berättar Liselott Kågström SAFEs vd:

Att träna och hålla kroppen i rörelse är bra, för att inte säga livsviktigt. Folkhälsomyndigheten rekommenderar 30 minuters fysisk aktivitet per dag, vilket har visat sig få en rad positiva effekter såväl fysiskt som psykiskt.
Men problemet uppstår när träningsglädje förbyts till träningshets. När vi inte lyssnar på eller har förståelse för vår kropp. När vi istället lyssnar på media eller andra källor med otillräcklig kompetens.
Den här rapporten visar att var fjärde person upplever prestationsångest till följd av sin träning. Vi ser också hur träningen leder till ätstörningar och långvariga skador.

Några delar som diskuterades under pressträffen med panelen:

 • Hur ser nuläget ut idag kring folkhälsa och träning?
 • Vad tränar alla?
 • Vilka och hur många tränar? Hur ofta?
 • Vad finns det för problem i branschen?
 • Hälsosamma och ohälsosamma träningsmönster. Hälsohets.
 • Vad finns det för risker med de trender som finns?
 • Hur kan verkande i branschen agera för att ta sitt ansvars och lyckas bättre?

Rapporten som presenterades baserades dels på en utfrågning gjord i en Novusundersökning samt olika flera olika officiella källor, däribland SCB (se hela SAFE-rapporten här med källor specificerade).

Några siffror:

 • Ca 40 % av befolkningen tränar på gym
 • Kvinnor gillar i övervägande grad gruppträning och endast mindre andel män tränar i grupp.
 • Över 80 % tränar för sin hälsas skull. Endast 29% rapporterar in att de vill ha en snygg kropp.
 • Av de som är mellan 18-39 uppger 20% av de tillfrågade att de haft prestationsångest i samband med sin träning. Siffran är betydligt högre bland studenter.
 • Det finns en total andel om 9 % i spannet 18-39 år som uppger att de har haft ätstörningar, något högre representation bland kvinnor).
 • 37 % av svenskarna har någon gång skadats allvarligt av sin träning (fler män än kvinnor), borta minst 2 veckor pga skadan.

gymhantlar

Kommentarer och övrigt från paneldiskussionen:

Det förekommer ofta felrapportering i statitisk så siffrorna kan vara snedvridna och/eller felaktiga. Det går inte alltid att lita statistik säger panelen i kör.

Ett exempel som diskuterades var att 29% av de tillfrågade i rapporten vill ha en snygg kropp. Lovisa Sandström kontrade med att väldigt många hon träffar i sin yrkesroll tränar för att de vill ha just en snygg kropp även om det inte alltid berättar det rakt ut.

Ofta handlar det alltså om ren fåfänga istället för må braargument. ”Det är det mer politiskt korrekta svaret som många väljer”, alltså träna för hälsan/må bra snarare än snyggargumentet.

Diskussioner om förhållningssätt till vardagsmotion, stillasittande och skynda sig till ett av många träningspass varje vecka med andan i halsen. Vad blir vinst och förlust av att minska vardagsmotionen till fördel för intensiv grupp- eller gymträning?

Örjan från GIH flikade in att det är viktigt för oss som jobbar i en coach och eller pt-roll att när det behövs flagga och uppmärksamma kunden om riskbeteenden.

Det är viktigt att vi agerar som bra ledare och pratar med personer när ofta t ex börjar prioritera bort vardagsmotionen, tex en promenader till gymmet och istället skyndar iväg och stressar in på bodypumppass flera gånger i veckan.

Vad för sådana val för samhällskonsekvenser på sikt undrar jag när jag tänker framtid kring hälsa och ohälsa både i arbetsliv och privatliv.

Lovisa, Lofsan berättade att hon i sitt arbete och för sin egen passion numera lyfter blicken från träningsfokus till en roll som handlar om Kommunikation och Relation. Genom att flytta kundens fokus från träning till det som sker i huvudet kommer man vidare i förändringsprocesser och kan börja skapa sunda livsstilsmönster.

Avslutningsvis ställde övriga gäster också frågor till panelen och en slutsats var att höja det gemensamma ansvaret och lotsa kunder till rätt kompetens och träningsinriktning från början. Det är med andra ord viktigt att möta kundens behov, erfarenhet osv för att minimera skaderisker, hålla motivation uppe med rätt lösningar.

Vad gör SAFE Education? De är en av Sveriges största utbildningsorganisationer av personliga tränare, kostrådgivare och gruppträningsinstruktörer som i år firar 25 år. De har en bredd och ett helhetsgrepp och förmedlar utbildningar som är längre än många andra konkurrenters utbildningar. Jag valde att 2013 gå deras kompletta PT-utbilding med kost, stress och kommunikation, PT360 och Cykelinstruktörsutbildning 2015. Deras utbildnignar har gett mig ett helhetsgrepp som jag värdesatter mycket för att ta ansvar mot mina kunder.

Besök Safes hemsida om du har frågor om rapporten.

ewahutmacher

Ewa Hutmacher, Grundare till Snabbfoting, kontakt: 070-7695710

Civ. ekonom, personlig tränare, löpcoach och kostrådgivare med inriktning på kommunikation, beteenden, förändringsprocesser och socker.

Snabbfoting är ett innovativt konsultföretag inom träning, hållbar hälsa och ekonomi. Vi hjälper dig med träningstjänster och hälsa med enkla verktyg och strategier som gör skilllnad. Gemenskap, motivation och glädje är något du möts av när du träffar oss.

Vi strävar efter att ligga i framkant med lösningar och utbildningskoncept inom hållbar hälsa och ekonomi.