Varför behöver vi sova?

På plats på Stressforskningsdagen 2018 mötte jag fyra forskare med kunskap inom sömn, stress, kognition, hjärnan och placeboeffekter.

Professor John Axelsson, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, berättade om sömnens uppgift och inverkan på hjärnans funktioner. Vad sker i hjärnan när vi sover? Vad händer vid sömnbrist? Hur påverkas barn av sömn?

Sov och låt din hjärna få göra sitt jobb

De allra flesta av oss sover omkring 6-12 timmar per dag. Människor har olika stort sömnbehov och behovet varierar dessutom över tid. Faktorer som kan påverka är t.ex. genetik, arbete, livsstil och den stress vi utsätts för. För att hjärnan ska kunna dra nytta av sömnens välgörande processer behövs sammanhängande sömn om minst 4 timmar på regelbunden basis.

Vad händer när vi sover i hjärnan?

  • Återhämtning för homeostas och tillväxt.
  • Temperaturen sjunker – hjärnan och kroppen går in i energisparläge och minskar slitaget.
  • Synaptisk homeostas – pris för plasticitet.
  • Städning och rensning som skyddar oss och motverkar halvsovande tillstånd på dagtid.

 

Snabbfotings foto: Stressforskningsdagen 2018, presentation av professor John Axelsson

Städning av hjärnan sker mycket effektivt vid sammanhängande sömn som pågår i minst 4 timmar. Plack hinner under denna tid rensas bort, något som finns vid sjukdomar i hjärnan som t. ex. Alzheimer.

Sömnen hjälper till att ge hela hjärnan återhämtning, detta för att medverka till att vi kan vara alerta när vi är vakna.

Utan sömn eller med mycket lite sömn över längre tid skulle vi gå omkring i ett sovande tillstånd och få flera olika negativa konsekvenser för t. ex. minne, emotionsreglering och kognitionsförmåga.

Vilka funktioner är mest påverkade av sömnbrist?

Under sömnen hanterar hjärnan funktioner för inlärning och dina minnen förflyttas till rätt plats. Dina procedurminnen stärks, det sker en konsolidering för långtidsminne, precis som att dagens händelser och känslor processas. Rangordningen nedan är en studie och metaanalys av 70 artiklar på hur vi med störst påverkan till lägre påverkas av sömnbrist. (källa: Lim & Dinges Psychological Bulletin 2010)

Det är just kognition och minnesfunktioner som ligger i topp bland negativa effekter vid sömnbrist.

  • Uppmärksamhet, monotona stimuli
  • Arbetsminne
  • Uppmärksamhet, komplexa stimuli
  • Kortidsminne
  • Processhastighet
  • Logiskt tänkande

Det logiska tänkandet fungerar relativt bra vid sömnbrist. Utöver denna topplista märks nedsatt förmåga för emotionsreglering. Amygdala i hjärnan aktiveras och blir större när du sover för lite, ett centrum som påverkar många funktioner i kroppen.

Barn och kognition

Sömn underlättar för barn att koncentrera sig, lära nytt, reglera humör och nyfikenhet.

Barn och sömnbrist

Studier har gjorts med mindre barn på dagis som fått ha en vilostund under dagen och en annan grupp barn utan vila. Barn som är utvilade är mer nyfikna och har bättre positiv respons än barn som inte fått samma möjlighet till återhämtning. (Källa: Berger et al JSR 2012)

 

Hur länge klarar vi oss utan sömn?

Det finns många faktorer som är med i spelet kring att få för lite sömn och det är stora individuella skillnader i hur vi påverkas och hur länge vi klarar oss utan. En del av oss har riktiga och långvariga sömnproblem, andra är så otroligt motiverade och drivna att sömnbehovet kan skjutas åt sidan även längre perioder. Däremot innebär det på sikt en extra stressor och kan leda till både hälsoproblem och förhöjd risk för depression.

Bli vän med din sömn och bli snabb i knoppen!

God sömn och livsstil, härliga vänner samt kollegor som får dig att må bra. Så enkelt är det att känna sig snabbrörlig och hållbar. Pssst.. jag prioriterar detta varje dag efter att tidigare haft både sömn- och hälsoproblem. Min sömn är en nyckel till att vara snabb, stark och frisk idag.

Kom förbi och diskutera hållbarhet och utbildning hos oss. Välkommen!

Följ vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad inom digitalisering, innovation, kompetensutveckling och framtidens hälsa för hållbara organisationer.

Har du frågor? Kontakta mig gärna!

Kontakta mig

Ewa Hutmacher, founder Snabbfoting

Vi erbjuder digitala utbildningslösningar till företag. Kunskap är näring för hållbara organisationer.