Digitalisering och edtech är nyckeln till global kompetensförsörjning

Framtiden är på väg! Digital mognadsgrad varierar och investeringar är eftersatta.

Varför behövs digitala lösningar för att lösa världsproblem inom utbildning?

Över hela världen saknas tillräckliga investeringar i utbildningsväsende och tekniska system för att möta de behov som finns.

 

En snabbt växande marknad just nu är Afrika där kunskapsbehovet är enormt för att möta de barn och elever som växer upp och har behov att gå högre upp i skolgången.

 

Kina är också en mycket stor marknad och det skulle behövas byggas ett eller t.o.m flera stora universitet per dag för att möta utbildningsefterfrågan på de snabbt växande marknaderna i världen.

Hur ska vi analoga människor klara av att möta kunskapsbehovet?

Det är inte möjligt att lärare och resurser kan möta det behov som finns i världen för kompetensförsörjning. Det är ohållbart och heller inte möjligt att bygga universitet, skolor och gymnasier i den takt som krävs.

 

Det finns stora möjligheter att ta vara på tekniken och digitisering. Vi behöver vara vänner med robotar, artificiell intelligens, ettor och nollor samt mobiltelefoner som har en stor utbredning. Investeringar är verkligen viktiga och nödvändiga för att möta behoven. Vad händer om vi inte kan ge världsbefolkningen den utbildning som behövs? Det krävs ett agerande redan idag, utan dröjsmål.

 

Som ekonom kan jag snabbt beräkna och börja simulera vad effekterna för världsekonomin kan bli om utbildningssektorn är underutvecklad. Det skulle innebära stora problem i samhälle, på företagsnivå och global ekonomi.

Hur långt fram är din arbetsplats inom digitalisering och kompetensutvecklling?

Hur känns din digitala mognad? Det är ofta som jag möter arbetsplatser som har gamla LMS-system och e-learninglösningar med kompakta långa elektroniska dokument. Dessa kombineras ofta med skolbänksundervisning eller en kickoff en eller två dagar.

 

Jag har tagit del av mycket forskning och vet dessvärre att det är mycket kostsamt och tyvärr dålig effekt av utbildningsinsatser som är uppbyggda på det sättet. Jag verkar för moderna digitala utbildningslösningar med öga för helheten.

 

Jag förespråkar och ser en framtid där utbildning sker just in time och är helt integrerat i vardagen. För att nå detta behövs digitalisering och innovation. Dessa lösningar är något jag jobbar med idag, de finns redan och de är min passion och vardag.

Snabbfoting inriktar sig framför allt med bite-sized och reinforcement learning, samt personaliserat lärande, där varje individ ska kunna fylla sina kunskapsluckor. Som edtechspecialist och rådgivare finner jag lösning på mina kunders unika behov av plattformsval, implementation och onboarding.

 

”Organisationer ska byggas inifrån och ut av medarbetare som har kunskap tillgänglig när det efterfrågas. Dessa företag kommer bli framtidens hållbara organisationer.”

 

CEO och founder, Ewa Hutmacher

Ta tempen på din digitala mognad och utbildningsstrategi

Det är inte så enkelt som att tro att elektroniska dokument och vissa digitala system löser alla dina utbildningsbehov. Var ditt företag står i digital mognad och var din personal känner sig hemma är två olika saker. Det är komplext och tar mycket tid att sätta sig in vilket systemstöd som är rätt för ditt företags strategi kring talent management och kompetenssäkring. Du spar både tid, pengar och huvudvärk genom att anlita en konsultorganisation inom learning och development och LMS-plattformar.

Boka ett möte med oss. Plantera fröet nu och agera i höst!

Kontakta oss

 

Modernt, enkelt och effektivt lärande. Vi erbjuder strategi, Platform-as-a-service och gör implementation. Vår specialité är bite-size and reinforcement learning.