Teknik öppnar upp för nya lösningar för naturligt lärande

Vad du behöver veta när du digitaliserar lärande

Hur lär du dig saker bäst? I vilka sammanhang tar du till dig information och kunskap med bäst behållning?

Det är naturligt att kompetensöverföring sker mellan människor på olika sätt. Som vi lever idag har vi dessvärre inte längre tid eller pengar att bidra med kompetensöverföring eller feedback veckovis eller dagligen. Behovet har ökat explosionsartat för feedback och kompetensöverföring med effektivitet. Våra mänskliga resurser i organisationer räcker inte till för traditionella klassrumskurser och tekniken och digitaliseringen kan bidra med lösningar.

Tekniken och digitaliseringen är en nyckel

Genom att använda digitala verktyg och lärplattformar på rätt sätt kan medarbetare och organisationer vinna mycket i både form av kompetenshöjning och besparing av tid och pengar. Med resurser som istället används på rätt sätt möjliggörs de resultat din organisation behöver.

Digitalt lärande är ingen engångshändelse

Digital utbildning ger inte mycket om den är en engångshändelse. Se till att din organisation har en plan för en långsiktig lärresa, bestående av olika delar med tydligt syfte och utfall. Det ger större värde för organisationen och dina medarbetare att vara del av ett större sammanhang. Effekten av ett välplanerat kontinuerligt lärande innebär ett större resultat på både individnivå och företagsnivå. Win win för alla.

Digital kompetensöverföring är mer än teknik och digitalisering

En digital plattform kommer inte ensam lösa problem som finns i din organisation. Teknik, digitalisering och lärplattformar är bara en del av lösningen. En kombination av människor, digitala verktyg, naturligt lärande och en lärandekultur i organisationen bidrar till hållbara resultat och värdeöverföring mellan medarbetare och kunder. En bra integrering och ett gott samarbete är delar som behövs för lyckade resultat.

Uppföljning är avgörande för verklig nytta

Uppföljningen av nyttan glöms ofta bort. Med tanke på att utbildningsinvesteringar kan innebära stora summor för organisationer är det viktigt att ha en strategi redan från början med syfte på vilket utfall lärsatsningen ska ha, och vad som ska följas upp. En del tänker att det räcker gott med att klara X % av kursen inom ett visst tidintervall. Hur följer din organisation upp att kunskapen implementeras och verkligen används som kompetens i yrket? Finns parametrar för uppföljning av utbildning och i yrkesgenomförande? Lägg tid på att formulera en strategi som är rätt för er.

Du ser inte skogen för alla träden

Er organisation har en viss kultur, den ska ni fånga även i den digitala utbildningsresan. Det är viktigt att ta höjd för att varje medarbetare har olika behov och att de lär sig på olika sätt. Lägg tid på att verkligen förstå deltagarnas behov, och framförallt att alla inte är lika. Att servera alla exakt samma sak kan vara destruktivt och kompetenshämmande.

Involvera och skapa engagemang

Ett av de viktigaste tipsen för att lyckas är att involvera dina medarbetare i framtagandet av digitala utbildningslösningar. Skapa nyfikenhet och engagemang hos fler än ledningsgruppen, HR eller Learning and Development. Din organisation växer av att lyfta fram medarbetare som har en vilja att vara delaktiga. Lärande är något som både påverkar och angår många.

 

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVet

 

Kontakta oss gärna om du har frågor. Fler artiklar från oss hittar du på bloggen och LinkedIn!