Så mycket kostar det att missa strategier för lärande

Det är sommar men flitens lampa lyser fortfarande på kontoret hos Snabbfoting. Jag har inte gått på semester ännu och tar tillfället i akt att utveckla vårt erbjudande ytterligare och arbeta med strategi och sälj.

För dig som är ledig är det ett utmärkt tillfälle att läsa, reflektera och ladda upp med energi för höstens projekt som är så viktiga för att driva din organisation framåt.

Läs idag om hur kostsamt det är att vara för långsam och att missa att skapa strategier för digitalt lärande. I min globala omvärldsbevakning har jag noterat några trender jag vill lyfta fram. De här trenderna påverkar lärande, teknologier och lärkultur mycket.

Trender som innebär stort avtryck i verksamheten

  • Arbetskraftunderskott, kompetensbrist och kunskapsgap.
  • Paradigmskiftet att kompetens har blivit en färskvara.
  • Engagemang och motivation förändras med nya generationer.
  • Förväntningarna på kompetensutveckling i arbetet har ökat.

Så mycket kostar det att missa strategier för lärande

En gallupundersökning uppskattade den årliga kostnaden för personalomsättning i den amerikanska ekonomin till USD 30,5 miljarder när millennials byter jobb på grund av bristande engagemang. Gallupen visade även att 59% i målgruppen millennials uttryckte att möjligheten att få lära och utvecklas på jobbet var extremt viktigt i valet av jobb och arbetsgivare.

Trenderna ovan, som vi nu även ser i Norden, formar en ny spelplan där vi behöver strategier för lärande och kompetensutveckling. Det behövs en anpassning och ett större medvetande för att integrera lärande i det dagliga arbetet.

Mina viktigaste generella tips är att låta företagets Learning & Development-team vara en integral del i att realisera företagets mål och visioner i verksamheten. Fler än bara top level-management behöver involveras i strategiarbetet.

Organisationer behöver bli mer snabbfotade och använda potentialen i digitalisering. Börja med att öka förståelsen för vad digitalisering och AI kan ge för positiva effekter. Bli inte en av dem som står utanför de nya teknologier som idag är alldeles självklara internationellt.

Ewa Hutmacher, CEO, Snabbfoting

 

Många organisationer spenderar miljonbelopp årligen på utbildning som inte fungerar. Det har visat sig att endast en liten del av investeringen omsätts i verklig nytta och resultat i verksamheten. Snabbfoting Group hjälper dig spara dig tid, pengar och maximera avkastningen.

Har du några frågor? Kontakta mig på +46-70 7695710.

KONSULTERA våra EDTECHRÅDGIVARE

Vi är nyfikna, snabbrörliga och välpositionerade att rådge, designa och implementera digitala lärlösningar på ledande SaaS- och on-premises-plattformar oavsett bransch i Norden. De senaste åren har vi tagit fram ett urval av kvalitetssäkrade ledande plattformar och verktyg och arbetar tillsammans med våra partners.