Edtech är en kokande kittel

Många organisationer spenderar miljonbelopp årligen på utbildning som inte fungerar. Det har visat sig att endast en liten del av investeringen omsätts i verklig nytta och resultat i verksamheten. Det är här vi på Snabbfoting kan hjälpa till.

På bara några år har kapitaltillskotten till edtech-sektorn växt markant. Det sker väldigt många emissioner och venturecap-affärer för edtech-bolag. Det gäller både pengar för expansion på nya marknader, utveckling av befintliga eller nya teknologier eller för att helt enkelt överleva som bolag. En hel klase med edtech- och lärbolag kommer dock gå under de närmaste åren då lågkonjukturen redan knackar på dörren. Flera signaler pekar på att det kommer bli tuffare att överleva för sektorn.

Jag är nyligen hemkommen från Edtech Sweden och min uppfattning är att det finns en oerhörd potential att växa för edtech-bolag – med rätt produkt, tjänst och varumärkeslöfte.

 

Behovet i marknaden efter lärande och digitalisering är stort och omättat och det ger bränsle till edtech-marknaden. Med följer också att lycksökare försöker gräva guld.

I mitt dagliga arbete har jag uppmärksammat att många som kommer till mig, både kunder och plattformsbyggare, har en skev uppfattning om tids- och kapitalbehov samt den faktiska nyttan som plattformen och lärprogrammet resulterar i.

Faktorerna är många för att lyckas med att digitalisera lärande. För att lyckas är det viktigt att involvera många aktiva, kunniga och intresserade stakeholders från flera avdelningar i organisationen. En mix av beslutsfattare, påverkare och ämnesexperter. Genom att dessutom sätta deltagaren i centrum och engagera dem redan i inköpsprocessen och i lärskapandet kan många knutar som annars sänker ROI lösas.

Jag oroas över kvalitén både bland befintliga lösningar på marknaden och vad som skapas just nu. Jag ser att mina internationella kollegor och partners har kommit mycket längre och växer snabbare än vad vi gör i Norden.

 

Min erfarenhet och uppfattning är att agnarna kommer sållas från vetet de närmaste fem åren. De bästa edtech-lösningarna med störst nytta kommer vara kvar och överleva.

Vi behöver i Norden en mängd väldiversifierade edtech-bolag för att möta digitaliseringsbehovet i samhället. Dessa behövs för att tillgodose de unika behoven som finns.

Utan kraft, idéer och lösningar från edtech- och lärbolag kommer bolagen drabbas hårdare av den kommande lågkonjunkturen.

Det finns en tröghet hos de som behöver edtech-sektorns lösningar som mest. Fler behöver bli snabbfotade!

Jag vill att alla ledningsgrupper går från inspirations- och diskussionsstadie till handling. Det räcker att börja med en eller flera workshops och en pilot. Det ger er organisation underlag för att i nästa steg kunna rulla ut digitalt lärande eller ett content management-system med projektledning och skala upp därifrån.

Vi har lösningar som passar olika sorters behov i alla branscher i Norden och har strategiska partnerskap med eXact learning solutions och SwissVBS. Vi jobbar med lärstrategi och implementering på ledande SaaS och on-premises-plattformar.

Kontakta mig gärna för ett möte!

 

Välj en tid i kalendern!

Ewa Hutmacher, CEO, Snabbfoting

 

 


Vi är nyfikna, snabbrörliga och välpositionerade att rådge, designa och implementera digitala lärlösningar på ledande SaaS- och on-premises-plattformar oavsett bransch i Norden. De senaste åren har vi tagit fram ett urval av kvalitetssäkrade ledande plattformar och verktyg och arbetar tillsammans med våra partners.