Europas största lärmässor 2020 gav mycket. Bristen på tid och avsaknaden av engagerande content är påtaglig

Snabbfoting är tillbaka från ett högt tempo och en härlig energi i Londons edtech-mecka på Learning Technologies. Som utställare var vi på plats med våra partners och visade upp eXact learning solutions kraftfulla LCMS och våra egna moderna lärlösningar med adaptivt lärande.

Read the english version.

 

På LT20UK blev det besöksrekord redan första dagen och det var nära 10 000 deltagare på plats. ExCel London Center fylldes under de här två dagarna av beslutsfattare och systemköpare som gick på föreläsningar inom learning and development och träffade flera hundra leverantörer. Vårt team med eXact learning solutions hade en riktigt välbesökt monter och vi märkte av ett stort intresse från de nyfikna besökarna. Stämningen var på topp och den internationella affärskulturen satte en härlig prägel dessa dagar.

 

Från vänster: Ewa Hutmacher, Snabbfoting och Silvia Caligaris, eXact learning solutions

 

Ewa Hutmacher: – Januari och februari är månader med högt tempo och fulla kalendrar både för mig och mina kunder. Redan i januari var jag på Learntec, Europas största lärmässa med omkring 400 leverantörer, och ägnade mig åt analys och omvärldsbevakning. Jag besökte leverantörer, kontakter och våra schweiziska partners och djupdök i edtech och lärlösningar.

För att bibehålla ett strategiskt perspektiv och bedöma framtidsutsikterna tog jag tempen på den digitala mognadsgraden i Norden i förhållande till den internationella marknaden. Det gav mig insikt i vilka edtech- och lärlösningar som visar vägen framåt, och vilka som förlorat attraktionskraft och tappar marknadsandelar.

 

Snabbfoting plockar löpande ut guldkorn till en shortlist av utvalda leverantörer och vi förstår vad som finns och efterfrågas bland lärlösningar. Det som sker i omvärlden lägger grunden för Nordens edtech.

 

Vad efterfrågar våra Europeiska grannar för edtech- och lärlösningar?

I Europa och på de globala marknaderna finns det en tydlig efterfrågan för mer nischade och effektfulla teknologier. Plattformar och content som är engagerande och individanpassade lärlösningar i kortare format. Insikten i år är att de fortfarande ligger längre fram och efterfrågar effektfyllda teknologier som t ex LXP:er (Learning eXperience Platforms), plattformar för adaptivt lärande med AI och konkreta VR/AR-tillämpningar. För att lyfta content och engagemang fanns många exempel inom Gamification och Mobile learning.

 

I Europa finns det ett större utbud av effekthöjande teknologier och fler attraktiva lärlösningar som kan bidra till en mer användaranpassad deltagarupplevelse än vad vi generellt ser i Norden. Det är spännande att se potentialen i de här lösningarna.

 

Det är ofta som vi möter lärsatsningar som har en riktigt bra stomme och en bra dialog kring uppbyggnad av effektfulla lärprogram. Genom att sätta individen i centrum och länka samman olika lärplattformar med API:er kan man skapa större nytta med t. ex. kraftfulla lärmetriker, adaptivt lärande eller sociala lärplattformar när dessa integreras.

 
PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV

 

Kontakta mig gärna om du har frågor. Fler artiklar från oss hittar du på bloggen och LinkedIn!

Ewa Hutmacher, CEO, Snabbfoting Group AB