Edtech buzzwords som du troligen hört – vilka kan du?

Precis som för varje bransch har edtech (education technology) en rad buzzwords som används frekvent bland de som verkar i branschen, gör inköp av plattformar eller är nyfikna på vad som sker inom området. Hur många branschtermer kan du? Vilka vill du lägga till?

LXP

Ordet på allas läppar nuförtiden är LXP (Learning Experience Platform), en modern version av det traditionella LMS:et. Ett LXP (även kallat LEP) är en plattform som lagrar content och kurerar innehållet som personaliserat lärande till användarna för att ge högre effekt.

LRS

LRS (Learning Record Store) är hjärtat och ekosystemet i en lärplattform för att mäta användarnas aktiviteter. LRS:et tar emot, lagrar och hanterar data med s.k. xAPI:er (Experience APIs). Ett LRS mäter t.ex. uppnådda resultat, uppgifter och lärmetriker på lärplattformen.

xAPI

xAPI (Experience API)– ofta benämnd som nästa generations SCORM – är ett mjukvarugränssnitt för e-learning som gör att lärmaterialet (ditt s.k. content) och lärplattformen kan kommunicera med varandra. xAPI gör det möjligt att registera och följa upp alla typer av lärhändelser som användarna utför i kursmaterialet och på lärplattformen. Dessa lärhändelser samlas och sparas i ett LRS (Learning Record Store).

SCORM

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) är ett ramverk för att bygga LMS:er (Learning Management Systems) på ett sätt så att contentdelarna (kurspaketen) fungerar väl och felfritt på olika SCORM-kompatibla plattformar. SCORM definerar hur man skapar SCO:er (Sharable Content Objects) som kan återanvändas i olika kontexter och laddas upp enkelt på olika plattformar.

LCMS

LCMS (Learning Content Management System) en lagringsplattform som har sin styrka i sitt contentfokus jämfört med ett LMS som har fokus på deltagare. Ett LCMS är designat för att skapa content, dela och hantera olika contentvarianter och komponenter effektivt. Samskapande, projektledningsstöd och uppföljningsmöjligheter är ofta del av lösningen för effektiva arbetsflöden.

LMS

Ett LMS (Learning Management System) är en lärplattform med det syftet att administrera kurspaket och användare, allokera, dokumentera, följa upp och lagra information om utbildningsanvändares framsteg och slutförande av kurspaket på plattformen.

SSO

SSO (Single Sign-On) är en vanligt förekommande integration för att koppla samman olika datasystem och appar för att underlätta inloggning. Med en SSO behöver användaren endast logga in på ett ställe för att komma åt alla system som är integrerade med tjänsten. Det förenklar lösenordshanteringen och inloggningen för användaren.

HIPAA

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) är en standard för att säkerställa hög säkerhet på en plattforrm för personlig data och hälsoinformation. Detta begrepp är något som framförallt medtech- och läkemedelsbolag diskuterar med sina plattformsleverantörer precis som ISO9000.

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Läs mer:

10 kriterier att titta efter när du väljer lärplattform
De stora teknikjättarna ger sig in på tåget med livslångt lärande.