Vad är det bästa som digitaliseringen och distansmöten fört med sig?

Vi har under våren i en enkät undersökt hur arbetssätt och digital inställning förändrats sedan COVID-19 bröt ut. Vad är det bästa som digitaliseringen och distansmöten fört med sig? Läs om positiva upplevelser av den ökade digitaliseringen.

Tidigare fanns en tröskel och klyfta för allt som rörde teknik. Nu är distansmöten naturliga.

En digital arbetsmiljö har fungerat över förväntan. Det har tidigare funnits en tröskel för distansmöten och många med låg IT-kompetens har känt IT-stress. Det är nu naturligt med distansmöten oavsett bakgrund och erfarenhet. Medarbetare hjälps åt för att det ska fungera med den digitala arbetsmiljön.

Vi har funnit nya verktyg för kommunikation. En flexiblare moderna arbetsplats har skapats.

På mycket kort tid har vi lyckats ställa om till ett fungerande arbetssätt och provat oss fram i olika verktyg för att finna ett smidigt arbetssätt. Digitaliseringen har lett fram till ett mer flexibelt arbetssätt och en mer modern arbetsplats som möter många individer på arbetsmarknaden bättre än tidigare.

Familjelogistiken har minskat ordentligt och livskvalitén har ökat.

Så mycket tid vi sparat på att minska antalet resor och all familjelogistik. Känns både miljövänligt, bättre spenderad tid på andra saker som har mycket högre prioritet.

Så mycket mer värdefull tid med barnen. Det känns värdefullt med familjelivet.

Ny tid har skapats för att spendera värdefull tid med barnen, egen personlig utveckling och livslångt lärande med olika e-kurser som företaget satsat på att ge oss under vår arbetstid.

Insikt att gamla traditionella affärsmodeller behöver få nya grepp och digitala delar för överlevnad.

Ögonen har öppnats för många som insett att deras affärsmodeller och arbetssätt inte är hållbara. Flera har påbörjat digitaliseringsresor för att säkra sina företags överlevnad idag och i framtiden.

De yngre generationerna hyllar det nya ledarskapet. Ledarskap med kontrollbehov övergår till ledarskap med tillit.

Organisationer har blivit varse om att förändra ledarskapet från kontroll till förtroende och tillit. De blir överraskade att det i många fall fungerar väl och medarbetare trivs med den nya moderna arbetsplatsen.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill dela dina erfarenheter. Fler artiklar från oss hittar du på bloggen och LinkedIn!

 

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET