Så förbättrar du företagets KPI:er med lärande

Att rekrytera kostar både tid och pengar och det gäller att ge en bra introduktionsutbildning och karriärplan för dina nya säljare. När smekmånaden är över behöver engagemanget och kompetensöverföringen underhållas för att generera bra KPI:er.

För att öka kompetensöverföringen i arbetet behöver lärande vara kontinuerligt, stödjande och en naturlig del av arbetsdagen. Hur kan du lyckas med detta? Vi ger några tips i denna artikel.

 

Var lägger du störst tid och investering när utvecklar dina säljare? Fasen före, under eller efter onboardingen? Vår filosofi är att lärandet börjar på riktigt när introduktionsutbildningen är över. Det vi kallar naturligt lärande.

 

En preboarding skapar tillhörighet och rätt förväntansbild

En lyckad onboarding börjar redan innan första arbetsdagen. Det behövs en preboarding, ett gott bemötande, tydliga förväntningar, mål och en attraktiv lärandekultur för att skapa en bra start och upplevelse för medarbetarna.

Hög nota för utbildning med låg behållningsgrad

Många utbildningar är av engångskaraktär på företag. Ett exempel är de populära 2-3 dagars klassrumsträningarna som innebär att dina säljare glömmer 90% av informationen redan inom en vecka efter kurstillfället (Ebbinghaus, Forgetting Curve). Dessutom är kompetensöverföringen från kunskapstillfället till arbetet endast 30% (Broad, M., Newstrom, J. W. (1992). Transfer of Training). Genom att i lärandet tillämpa förstärkningsinsatser och performance support efter introduktionen kan effekten öka och din organisation kan nå högre försäljning (läs om caset GE Water och hur de löste detta).

 

Ewa Hutmacher, CEO, Snabbfoting: Med stöd i vetenskapen arbetar vi med ett modernt synsätt på kompetensutveckling där lärandet är en kontinuerlig resa snarare än en enskild händelse. Med on-the-job-training hjälper vi dig förändra ett beteende i taget med ett mål som dessutom går att mäta.

 

Hur kan du förbättra försäljningen med naturligt lärande i arbetet?

1. Sökbar och lättillgänglig information av hög kvalité

Se till att ditt företag har system som är enkla att använda med bra användarupplevelse. En viktig förutsättning är att ha korrekt information tillgänglig i rätt ögonblick. Minskad tid för att söka information ger ökad tid för kvalitativa samtal med fler potentiella kunder. Sökning via ett CMS eller en app med allt förberett och lättåtkomligt kan vara en väg att gå. Det kan vara väldigt tidskrävande att söka information i arbetet i system som t.ex. traditionella LMS, Sharepoint eller Teams. Externa källor som Google används ofta som informationsbank men informationen kan vara felaktig på internet.

2. Sprid ut lärandet över en längre tidsperiod – förstärk och stöd prestation

För mycket information på en gång är svårt att ta in. Människor har även en mycket kort uppmärksamhet och ett relevant och intresseväckande material behövs. Forskning visar att du i traditionella lärsammanhang glömmer bort 70% av det du lärt dig redan efter en dag, och 90% inom en vecka.

Genom att sprida ut lärandet över en längre period efter dina medarbetares onboarding kan du öka behållningen, minska kompetensgapen och nå fullt utvecklade kompetenser snabbare. Att varva aktiv inlärning med praktiska moment direkt i arbetet över en längre tid ökar kompetensöverföringen och era sälj KPI:er.

När korta lärinsatser görs till en integral del av arbetsdagen kan dina säljare vara tillgängliga en större del av dagen för att möta fler kunder, med bättre kompetens och högre engagemang.

Metoder som kan användas för att sprida lärandet över en längre tid efter den initiala utbildningen är t.ex. reinforcement learning, s.k. förstärkt lärande, eller spaced repetition. Dessa sprids ut över en tid med ett format motsvarande bite-size kurser eller ett fåtal minuters relevant utbildning vid varje tillfälle. Genom att lägga till motiverande upplevelser med gamfication, sk. spel och och tävlingsmoment mellan team eller kontor kan engagemanget, nyfikenheten och försäljningen trigga igång och öka.

PROVA MIKROTRÄNING I SÄLJ

3. Dela erfarenheter med varandra och utveckla en feedback-kultur

En öppen och stark lärandekultur med tydliga förväntningar och delad vision öppnar för nyfikenhet och innovation, viktiga faktorer som behövs för utveckling och framtidens bolag. Något som kan tillämpas för att få större effekt i arbetet är att utveckla en feedback-kultur på arbetsplatsen med stödjande säljtränare eller coacher. Feedback kan ske över korta möten, via en inbyggd funktionalitet i en lärapp med text, ljud eller videofunktion, eller en kombination.

Feedback och reflektionsfrågor är utvecklande då de sätter dina medarbetare i kontakt med det långsamma tänkandet istället för den snabba intuitiva hjärnhalvan som kan hamna i autopilot. Vi behöver både långsamma och snabba tankeprocesser för nå större resultat.

PROVA MIKROTRÄNING I LEDARSKAP

 

Ewa Hutmacher, CEO, co-founder 

 

Jag hoppas att du blev nyfiken på att prova något av tipsen direkt. Kontakta mig om du har frågor på [email protected]. Följ mig på LinkedIn för att ta del av fler artiklar.

Läs också:

Så arbetar framtidsföretagen med verktyg och former för lärandet

Lärandekultur

Om Snabbfoting 

Snabbfoting är ett nordiskt konsult- och rådgivningföretag som hjälper företag och organisationer att forma och säkra sin framtid. Vi är en ledare inom kontinuerligt lärande.