3 tips som hjälper dig få budgeten du behöver för digitalt lärande

Förändringstakten inom digitalisering och lärande har aldrig skett så snabbt som den gör nu och ett djupare och bestående skifte pågår. Här är några råd som hjälper dig sälja in digitalt lärande och få budgeten du behöver.

En färsk rapport från (Fosway Group, next gen learning, covid 19-research) berättar att effekterna av Corona gjort att L&D aldrig kommer vara sig likt igen. 94% inom L&D har ändrat sin strategi. Två av tre har gjort signifikanta ändringar i vad de gör och hur de gör saker. Det märks tydligt att det fortfarande finns mycket utvecklingspotential i vårt arbetssätt. Rapporten lyfter fram några reflektioner av den pågående pandemin:

 

  • Den digitala mognadsgraden spelar roll. Mer mogna organisationer är dubbelt så framgångsrika i att hantera den här situationen.
  • Även om 59% menar att deras organisation är omogen, så har krisen hjälpt till att accelerera den digitala transformationen överlag.

 

En vanlig utmaning vi möter är att chefer inom Learning & Development inte får gehör för en tillräcklig budget att digitalisera eller utveckla lärprojekt. Det kan t.ex. bero på komplexiteten i processen, hur ekosystemet av verktyg och plattformar tillämpas, eller olika perspektiv.

Genom att våga ställa rätt frågor och förändra argumentationen kan din avdelning få det gehör som ni behöver. Lärande och förbättrade processer kan ge avkastning många gånger om, och kan leda till ett mätbart affärsvärde.

1. Sätt det mätbara affärsvärdet främst

Det klassiska, bekväma sättet att följa upp lärande ser till deltagarnas aktivitet, genomförande och engagemang. Men hur mycket handlingskraft kan du utläsa av antalet inloggningar eller spenderad tid, om du inte relaterar informationen till mätbar effekt i verksamheten?

Det är väldigt konkret men mer utmanande att analysera hur prestation och lärandekultur skapar affärsvärde i ett lärinitiativ. Genom att definiera och mäta KPI:er med affärsvärde och ROI i fokus kan du få ledningsgruppen och dina stakeholders att spetsa öronen.

Att kliva ur komfortzonen och sätta affärsvärde främst istället för att fokusera på klassiska lärmetriker ger ett antal förbättringar. Rapporten The Transformation Journey 2019 Overton – published by Emerald Works nämner några utfall:

 

  • 14% bättre produktivitet
  • 28% högre hastighet att rulla ut nya initiativ
  • 21% högre kundnöjdhet
  • 11% ökning av intäkter

 

När du argumenterar för din sak med ett affärsmässigt underlag kommer ni tillsammans ta bättre beslut för er lärinvestering.

2. Kommunicera och definiera tydliga KPI:er

Kom överens om tydliga och mätbara KPI:er som är relevanta för era stakeholders. Kommunicera så alla förstår, och bestäm hur det ska följas upp. När alla förstår och vet vad som förväntas kan ni agera på insikterna, och vara proaktiva.

Vid projektstarter med våra kunder fastställer vi ett antal kriterier. T.ex. hur man definierar vad ett lyckat resultat i digitalt lärande eller lärprocess ska vara. Vad behöver mätas och varför? Vilket affärsvärde ska investeringen utmynna i? Mätbarhet, kommunikation och uppföljning är a och o för att undvika misslyckade lärsatsningar.

Mätbarhet gör att du kan ge dina stakeholders ett kvitto på att investeringen bär frukt.

 

3. Investeringar i lärplattform och processer är viktiga

Att investera i och utveckla era lärplattformar driver affärsvärde, kvalité och eliminerar manuella processer som kostar pengar och leder till fel.

Moderna plattformar och ett relevant content ger dig möjlighet att bättre möta din målgrupp. Ett modernt LCMS kan förenkla eller till och med automatisera volymuppgifter som översättningar och kvalitetsgenomgångar.

 

Med ett bra systemstöd får du tid över att koncentrera dig på det viktiga: ditt content och dina deltagare.

 

Vi kan hjälpa dig.

Vi stöttar våra kunder före, under och efter ett lärprojekt och inköp av plattform. Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Läs också:

Så här fixar du budgeten – 3 smarta tips

Så ökar du försäljningen med naturligt lärande

10 kriterier att titta efter när du väljer lärplattform