Fem tips för minskad sårbarhet i pandemins spår

Coronapandemin har påverkat vårt samhälle mer än de flesta kunnat ana och dess effekter kommer att synas under en lång tid framöver. Många organisationer står idag mer sårbara än de någonsin kunnat drömma om, och även med ett vaccin i sikte är det ännu långt ifrån över. Vad kan du göra för att motverka pandemins negativa effekter i er organisation? Är det ens möjligt? Inspirerade av TRR:s Framtidsnavigering har vi tagit fram fem tips på hur du kan stärka er organisations kompetenser i pandemins spår.

1. Kompetensutveckla ledarna

Hur upprätthålls egentligen ett framgångsrikt ledarskap på distans? Något som verkligen har aktualiserats under året är behovet av att möjliggöra distansarbete. Detta är något som medarbetare efterfrågat länge men som ofta nekats på grund av förändringsobenägenhet och den låga mognadsgraden hos många chefer när det kommer till tekniska lösningar. En ökad grad av distansarbete är en av de trender som tros leva kvar även efter pandemin. Se till att era chefer får de verktyg de behöver för att kunna leda sina team på ett framgångsrikt sätt i detta nya normala.

2. Satsa på kompetensöverföring

Hur många av dina medarbetare har spetskompetens som ingen annan i organisationen besitter? Vad händer om någon eller några av dessa försvinner? Se till att era medarbetare lär av varandra och breddar sina kompetenser så att de kan stötta upp för varandra vid behov. Människan är i grunden nyfiken och öppen för att lära sig nya saker. Och för de som tillfrågas att dela med sig av sin expertis stärks självkänslan av vetskapen om att deras kunskaper värdesätts. Att företaget samtidigt minskar sin sårbarhet blir bara en bonus. En win-win-win-lösning som gynnar alla.

3. Kombinera kompetenser

Det är viktigt att hålla balansen när det blåser. En expert på hållbarhet kan se ut att stå stadigt när världen är i gungning, men den hållbarhetsexpert som även har förståelse för hur digitaliseringen kan lyfta hållbarheten har en ökad stabilitet genom ett extra ben. Detsamma gäller även på organisationsnivå. Besitter ditt företag hög kompetens inom vissa områden? Finns det andra kompetenser som organisationen skulle behöva för att stå ännu stadigare? Genom att kombinera kompetenser utökas stödytan och därmed minskas även risken för att falla i en osäker framtid.

4. Bredda kompetensbegreppet

Du har troligtvis full koll på att Lisa på ekonomiavdelningen har jobbat med redovisning i åtta år, men visste du också att hon tränar det lokala ungdomslaget i innebandy? Visste du att Kalle på IT-supporten varit kassör i sin bostadsrättsförening i femton år? Dina kollegors fulla potential är så mycket mer än vad som ryms i en yrkestitel eller i ett CV. Genom att se till hela människan, inte bara stirra sig blind på de hårda kompetenserna som utbildning och yrkeslivserfarenhet, kan du få upp ögonen för all den dolda kompetens som era medarbetare besitter. Kanske finns den kunskap ni eftersöker redan i gruppen?

5. Den virtuella kaffemaskinen

Vi har aldrig träffats så mycket digitalt som vi gör nu, men de spontana korridormötena och träffarna vid kaffemaskinen uteblir. Vad händer när vi inte längre hänger med varandra? När många barer och krogar i USA stängdes ner under den s.k. förbudstiden på 1920-talet blev en av de oväntade effekterna en kraftig minskning av patentansökningar.

 

Det visade sig att avsaknaden av utrymmen att umgås i, där människor kunde utbyta spontana idéer och tankar, påverkar innovationskraften.

 

Hur kan vi fortsätta springa på varandra i korridoren när vi inte får vara i korridoren? Om ni arbetar i en digital plattform som Teams eller Slack; har ni ett chattrum där de spontana tankarna och idéerna har utrymme att frodas? Om er organisation arbetar på distans och vill upprätthålla kreativiteten och innovationskraften hos era medarbetare, se till att erbjuda dem en digital plats att hänga på.

Har du frågor eller önskemål om vad du vill läsa mer av från oss, kontakta oss gärna!

 

Webinars

Läs mer:

Naturligt lärande

Lärandekultur

 


Under hösten har TRR:s Framtidsnavigering använt sig av ett antal globala scenarier för att bättre förstå hur pandemin har påverkat och kommer att påverka det svenska näringslivet och arbetsmarknaden de kommande 12–36 månaderna. Slutsatserna av denna framtidsspaning presenterades under ett webbinarium den 8 december.