Vad väntar företagsutbildning Post-corona

Förändringstakten inom digitalisering och lärande har ökat jämfört med innan Coronapandemin bröt ut och det är de mest digitalt mogna bolagen som lyckas bäst enligt en rapport från Fosway Group.

Post-corona blir klassrummet det nya svarta – öka kompetensöveringen i tid

Vår hypotes är att när pandemin lagt sig och vi går in i post-corona kommer efterfrågan på klassrumsträning öka som en följd av längtan att träffa varandra och utbyta idéer. Men det finns en viktig aspekt kring behållningen i traditionell klassrumsträning.

 

Kompetensöverföringen är väldigt låg! Vad behöver du göra för att det inte ska påverka din organisation?

 

I en traditionell 2-3 dagars klassrumsträning är så mycket som 90% av informationen bortglömd redan inom en vecka efter kurstillfället (Ebbinghaus, Forgetting Curve). Dessutom är kompetensöverföringen från kunskapstillfället till arbetet endast 30% (Broad, M., Newstrom, J. W. (1992). Transfer of Training).

Genom att tillämpa ett modernare lärande med större variation, förstärkningsinsatser och performance support i anslutning till klassrumsträningen kan effekten öka och din organisation kan få bättre avkastning på lärinvesteringen (läs caset GE Water).

En kort tillbaka blick på 2020

2020 var ett historiskt år, ett år då marknaden för edtech och digitalt lärande växte exponentiellt. Coronapandemin tvingade fram ett paradigmskifte. Det blev ett lärande i sig för svenska organisationer för att snabbt kunna ställa om sin traditionella utbildning till klassrum i Zoom eller Teams. Vi har sett många bolag ställa om sina verksamheter snabbt och framgångsrikt vilket glädjer oss. Det naturliga steget efter en snabb omställning kan vara att förbättra processerna för högre kvalitet, effektivitet och hållbarhet. Det är bl. a. något vi har efterfrågan på i år.

Framtidens naturliga lärande är relevant och tillgängligt i rätt kontext

Dagens medarbetare behöver utbildning med information som är relevant och tränas i deras arbete. I ett kontinuerligt lärande, med tydliga mål, och lärandeaktiviteter som är del av arbetet, ökar kunskapsöverföringen.

En förutsättning för att du ska kunna möta dina medarbetares behov är att du har ett ekosystem av verktyg och läroplattformar som hjälper er med den naturliga kompetensöverföringen. Engagemanget ökar med onboarding, en bättre användarupplevelse och när rätt information är tillgänglig när medarbetaren behöver den.

Personaliserat lärande – vad innebär det?

Begreppet personaliserat lärande har blivit väldigt populärt men vad innebär det? Det är en stor skillnad mellan unikt lärande för varje individ och personaliserat lärande. Personaliserat lärande kan innebära en generellt skapad lärupplevelse baserad på t.ex. ålder, arbetsroll, avdelning, kön, geografisk region eller senioritet.

I motsats till detta tillämpar AI och adaptive learning algoritmer som kan skapa ett unikt lärande för varje individ. Dessa algoritmer kan beakta information om t.ex. dina deltagares unika beteenden, mönster, kunskapsbehov och resultat. Det innebär att plattformen kan skapa unika personliga rekommendationer som effektivt minskar tiden till kompetens och ökar nyttan i arbetet.

Mätbarhet – uppföljning som är meningsfull

Lärmetriker är unika för varje organisation. De ställer en diagnos som både ger värdefull information till ledningen och hjälper den enskilda individen. Det är värt att skapa en process som löpande följer upp samtliga utbildningsprogram, för att förstå effekten och kunna agera på insikterna från era lärmetriker.

  • För att få bästa nyttan av detta är det viktigt att förstå ditt syfte och mål. Definiera alltid specifika och mätbara mål. Lärmetrikerna ska vara bestämda inför utvecklingen och lanseringen av era lärprogram.
  • Engagemang är en avgörande faktor för att lyckas, och det ökar prestationen och lärinvesteringens avkastning. Inkludera några kriterier i kategorin engagemang för era deltagare.
  • Identifiera var dina team har störst kunskapsluckor. Då kan du stödja med åtgärder vid rätt tidpunkt, t.ex. coaching, feedback eller andra insatser.

Med en plattform som har en dashboard med färdiga eller skräddarsydda lärmetriker kan du och ledningen få insikter som ni kan agera på. Det låter er agera i rätt tid och göra insatser på rätt ställe. Detta möjliggör att ditt Learning & Development-team får mer tid att fokusera på material som behöver förbättras och ni lättare kan stödja era medarbetare i deras kompetensresa.

Läs mer:

Guide: Digitalt lärande är naturligt lärande
Naturligt lärande
Digitalisering