Fem snabba frågor till Andreas

Andreas Glennfalk började hos oss under våren. Hans pedagogik och kommunikation skapar trygghet, tydlighet och resultat i förändringsprocesser. Under hans 20 år som utbildare i traditionella klassrum har han lång erfarenhet av att ha deltagare med blandade åldrar, varierande utgångsnivå och inlärningssätt, i samma grupp.

Fem snabba frågor till Andreas

Vad gör dig nyfiken på att lära mer?

För mig ger kunskap trygghet. Att vara trygg i mina arbetsuppgifter skapar ett lugn vilket gör att jag slappnar av och då höjs min prestation. Nyfiken är ett ledord för mig som skapar ett hunger efter kunskap. Om jag är nyfiken på människor eller kunskaper så breddar jag mig själv som person och mina kompetenser.

Hur lyckas du som utbildare vara engagerad i det digitala klassrummet?

Vid utbildning i ett digitalt klassrum är det otroligt viktigt att deltagarna som är med har bild på sig själva med. Detta för att jag som utbildare ska se de jag utbildar. Om jag inte ser människor framför mig kan jag inte vara lika engagerad i undervisningen. Jag har lättare för att göra alla delaktiga och aktiva under lektionen när alla ser varandra.

Vad får dig att känna dig stolt?

Stolt känner jag mig när jag får vara med och bidra till andra lyckas med den uppgift som hen har åtagit sig.

Varför lyckas vissa arbetsplatser bättre med lärande?

Jag tror att de arbetsplatser där det finns en kultur av att lära sig av det som görs alltid ligger i framkant med medarbetarnas kompetens. Att ta lärdom av det som inte går så bra samt av det som går bra skapar en drivkraft framåt. Där det finns en kultur där utvärdering av det som görs är utan värdering och utan att skylla på att någon gjort fel, är det en bra väg för att lyckas med lärande på en arbetsplats. Jag har en tro att detta behöver gälla alla i organisationen oavsett vilken position du har. Om ledning och chefer visar att lärande är en del av organisationens framgång så skapar det en kultur på hela arbetsplatsen.

Vilka kompetenser ser du kommer bli avgörande i höst?

Jag tror att det humana ledarskapet kommer bli extremt avgörande i höst. Även i framtiden när många företag öppnar upp för möjligheten för medarbetarna att arbeta mer hemifrån. Det humana ledarskapet består i bland annat kompetensen i att lyssna och förstå medarbetarens behov för att kunna prestera.

Läs mer:

Ledarskap

Kompetenskartläggning

Så lyckas du bättre med förändringsarbete i organisationen