Intervju i SvDs tematidning Innovativa företag

2021-11-09

Den digitala mognaden avgör verktygen för lärandet!

En av de största utmaningarna i att modernisera lärandet är att verktygen förändras snabbare än organisationerna hinner anpassa sig. Verktygen och formerna för lärandet skiljer sig nämligen väsentligt mellan digitalt mogna och omogna företag.

Digital förståelse handlar om att en medarbetare får insikt i hur tekniken kommer förändra deras roll i framtiden. Medarbetare som får tid att lära sig använda verktyg i arbetet kommer bli effektivare och ge ett större värde till företaget”, berättar Ewa Hutmacher, vd på Snabbfoting.

 

Läs hela artikeln på sid 9 i SvDs bilaga: INNOVATIVA FÖRETAG, 9 november, 2021.Innovation, digitalisering, digital mognad, Snabbfoting,