Innovation och nyfikenhet ritar om ekosystemet för edtech och lärande

Intervju med Ewa Hutmacher, vd och medgrundare på Snabbfoting, publicerad i SvDs bilaga INNOVATIVA FÖRETAG den 31 maj, 2022, sid 3.

Den globala marknaden för företagsutbildning och bättre medarbetarupplevelser växer dramatiskt. Men för att verkligen få tillväxt och resultat av lärande krävs en kombination av ett utpräglat innovationsarbete och en nyfiken lärandekultur. Pandemin blev en katalysator som sporrade svenska företag till att tänka om sin teknologistack.

Det lavinartade behovet av att digitalisera företagsutbildning och aktivt se över sina plattformar är kunddrivet, och de som lyckats allra bäst med att rita om sina ekosystem för education technology och lärande har en hög digital mognadsgrad. Många av dessa företag har ett agilt mindset och ledarskap, och tillämpar nyfikenhet och en lärandekultur med former av utforskande, laborerande och omvänd feedback. De här bolagen är orädda att testa och misslyckas, och de lär sig kontinuerligt från sina erfarenheter. De tillämpar
på ett strukturerat sätt inkrementell och radikal innovation i företaget för att vara framgångsrika.

Ewa Hutmacher, vd och medgrundare på Snabbfoting, kom redan för 10 år sedan i kontakt med ledare från några av de mest nyfikna, innovativa och utforskande ledningsgrupperna och innovationsteamen i Norden. Hos de här bolagen förstod man vikten av en bättre medarbetar- och användarupplevelse för sina medarbetare, kunder och leverantörer. Från starten 2018 låg framgångsnyckeln för Snabbfoting i att samarbeta och utforska olika sorters lärande och plattformar tillsammans med ledningsgrupper, HR och L&D-avdelningar.

”De var öppna för att tillämpa en lärandekultur med möjlighet att laborera, testa och justera, och de etablerade tidigt en tydlig målbild för att lärandet skulle leda till ett mätbart resultat. Vi skapade små piloter med digitalt innehåll och korta mikrokurser. Plattformarna hade ett personaliserat innehåll och lärande med artificiell intelligens för att förbättra utfallet. Resultaten visade på tydligt förbättrade KPI:er, medarbetarupplevelser, och mindre kompetensgap för företagen,” berättar Ewa Hutmacher.

Pandemin gav organisationerna den knuff som de behövde för att komma igång med sina förändringsarbeten. I samband med den ökade digitala mognaden har fler tänkt om kring sina ekosystem för edtech och lärande. En positiv effekt är den ökade digitala kompetensen.

Ewa Hutmacher: ”Ju större digital förståelse företagens ledningsgrupper har desto större insikt kommer de få i hur tekniken kommer förändra medarbetarnas roller och företagets framtidsutsikter.

Ett arbete jag ser fram emot är att med strategisk rådgivning och konsulttjänster utveckla företagens grundförutsättningar för långsiktig tillväxt med nyfikenhet, lärandekultur, teknologi och talangutveckling.

De svenska företagens insikter och deras nya behov innebär att fler och fler rör sig mot ekosystem med talangteknologier, s.k. EXP-plattformar, som kan bidra till en intern rörlighet, karriärresor, personaliserat lärande och s.k. content intelligence med kurerat innehåll. Det lär medarbetarna att ta ansvar för, och leda sin egen utveckling med pull-lärande, i motsats till traditionellt push-lärande. De kan utvecklas och prestera bättre i arbetet, och bli gladare individer.

Ewa Hutmacher: ”Många företag har gått från en diskussion om engagerade och effektiva medarbetare, till en om glada och nöjda medarbetare. En kultur med nyfiket lärande, teknikstöd, och ett delat ansvar för kompetensutveckling kan göra att detta är möjligt. Det här är en av de vanligaste anledningarna till vi blir kontaktade idag.”

Snabbfoting är ett rådgivnings- och edtech-konsultbolag som är en ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Vi jobbar med långsiktiga relationer och ger dig trygghet och värdefull expertis. Mellan oss och våra utvalda partners och leverantörer har vi över 100 års samlad kompetens inom edtech, lärandekultur och lärande.

Har du några frågor?

Kontakta Ewa Hutmacher på [email protected] om du har frågor eller vill veta mer om vår metodik för att utveckla ett naturligt lärande, nyfikenhet och förbättringar i din organisation med rätt ekosystem.