Snabbfoting Group

- the digital learning professionals. Vi är nordisk återförsäljare av ECHO och partner till SwissVBS, ett full-service företag inom digital lärdesign och produktion.

 

Maximera avkastningen för ditt lärande med ECHO

Om du tänker efter. Hur ser din utbilding ut idag på arbetet? Vad händer efter att din utbildning är över?

Möt ECHO, en mobil reinforcement-app designad för att förbättra behållningen, stärka inlärningen och maximera avkastningen på din investering.

Med förstärkt och anpassat lärande kan du övervinna the forgetting curve. Så mycket som 90% av det vi lär oss är bortglömt inom en vecka (s.k. Ebbinghaus curve). Vi skapar en unik Learning Reinforcementplan för ditt behov, säkrar kompetens samt fyller kunskapsluckor effektivt. Undvik dyr repetition och återinlärning med ECHO. Boka gärna en demo med oss!

Miljonbelopp spenderas årligen på utbildning med låg kompetensöverföring.

En stor utmaning för organisationer är att de spenderar miljonbelopp på utbildning. De visar sig att endast en liten del av investeringen omsätts i verklig förbättring och resultat i verksamheten. Det är här vi på Snabbfoting kan hjälpa till.

Vi arbetar ämnes-, storleks- och branschoberoende i Norden med de ämnesområden du behöver stärka i din organisation.

Vi berättar gärna om ett kundecase i ett större företag som lyckats förbättra behållningen och avkastningen på sin lärsatsning.

Jag vill veta mer om detta och ECHO

Övervinn the Forgetting Curve

Undvik dyr repetition och återinlärning. Spar tid, pengar och fyll kompetensluckor.

Realtidsanalys av framstegen

 

ECHOs individuella lärspår med förstärkt lärande och relevant material till deltagaren spar tid och pengar för din organisation. ECHO förser dessutom organisationen med detaljerad data som du kan agera utifrån.

Den kraftfulla analytics-datan gör det möjligt att värdera teamets framsteg och ge rätt stöd och feedback.

Boka en ECHO-demo idag!

Vad har ditt företag för utmaning inom lärande?