Lärandekultur och delaktighet skapar engagemang och stolta medarbetare

Vad kan en nyfiken lärandekultur bidra till?

Kompetens är en färskvara som behöver underhållas och utvecklas. Framtidens arbetsgivare kan med lärandekulturen skapa förutsättningar för engagerade, stolta medarbetare och en ökad konkurrensförmåga.

I organisationer där medarbetare blir sedda och får vara med och påverka sin utveckling kan individ, team och ledning tillsammans uppnå innovationskraft, konkurrenskraft och ökad överlevnadsförmåga.

Känslan av att vara en del av ett sammanhang och ha en gemensam vision ger bränsle för bättre prestationer för både den enskilda medarbetaren, organisationen och dess kunder.

En lärandekultur med engagemang behövs för att bli en attraktiv arbetsplats

En gallupundersökning visade att 59% av millennials uttryckte att möjligheten att få lära och utvecklas på jobbet var extremt viktigt i valet av jobb och arbetsgivare.

Undersökningen uppskattade den årliga kostnaden för personalomsättning i den amerikanska ekonomin till USD 30,5 miljarder i samband med att millennials byter jobb på grund av bristande engagemang.

Dessa trender, som vi även ser i Norden, formar en ny spelplan där en strategi behövs för digitalt lärande och kompetensutveckling. Organisationer behöver anpassas och öka medvetandet ytterligare för lärande i det dagliga arbetet.

Lärandekulturen gör att lärandet sker naturligt i arbetet

Med stöd i vetenskapen arbetar vi med ett modernt synsätt på kompetensutveckling, där lärandet ses som en kontinuerlig resa snarare än en enskild händelse.

En nyfiken lärandekultur gör lärandet naturligt. Kompetensöverföringen ökar, dina medarbetare utvecklas och delar med sig. De känner nyfikenhet, engagemang och når ökade prestationer. Vi uppmuntrar en kultur med lärande som blir av och gör nytta. Ett lärande du kan praktisera direkt i arbetet.

Teknik, människor och lärandekultur är naturligt för oss. Vi vill hjälpa dig att skapa ett engagemang som bidrar till arbetsplatsen alla vill vara en del av.

Börja med en kompetenskartläggning eller välj en ledig tid för ett kort möte.

 

VÄLJ NÄSTA LEDIGA TID!

Vad krävs av dig och dina stakeholders för att attrahera och behålla medarbetare?

Trygghet är en förutsättning för att utvecklas

Ett av våra mest grundläggande behov är att känna trygghet. Den amerikanska psykologen Will Schutz beskriver Den goda organisationen i sin utvecklingsmodell The Human Element, där han menar att människan vill känna sig betydelsefull, kompetent och omtyckt. Alla dessa behov är kopplade till rädslor som att bli ignorerad, förödmjukad eller avvisad. Tyvärr är den främsta drivkraften i många organisationer rädsla.

Avsaknad av trygghet slår mot lärandekulturen och rädslan för att misslyckas skapar kortsiktiga incitament och ett förutsägbart handlande som begränsar nytänkande och utveckling.

Organisationer med en öppen och tillåtande lärandekultur möjliggör utveckling och engagemang. Det innebär ett lärande med medarbetare som når resultat genom både egna och andras misslyckanden och framgångar.

Skapa delaktighet i mål och visioner

När dina medarbetare är involverade i de individuella och gemensamma målen ökar deras engagemang.

Visionen om sin egen och företagets framtid gör att syftet känns meningsfullt samtidigt som medbestämmandet ökar.

En attraktiv kompetens- och karriärplan kan vara det som skiljer dig som arbetsgivare från en konkurrent.

Möt medarbetarnas och kunders behov av att utvecklas med modernt lärande

Med moderna lärplattformar kan ni stärka er lokala och globala konkurrenskraft. Genom att odla en lärandekultur som omfattar såväl medarbetare som leverantörer, återförsäljare och till och med kunder, stärker du lagandan.

Och för att möta nya krav behövs ett lärande som ger större behållning och har ett attraktivt content:

  • Lärande in the moment of need på arbetet med mobilt lärande.
  • Offline content.
  • Lärande i kort videoformat, bite-size learning.
  • Personaliserat och skräddarsytt lärande.
  • Socialt lärande med delningsfunktioner.
  • Gamification.
  • Lokaliserat content.

Genomförande och nytta är viktigare än läroplattformens funktioner i sig. Kulturen och mognadsgraden på arbetsplatsen påverkar ytterst hur väl ett lärinitiativ tas emot.

Kontakta oss för ett kort möte om du vill diskutera lärandekultur, läroplattformar eller ert edtech ekosystem.

 

VÄLJ NÄSTA LEDIGA TID!

Edtech och verktyg

Vi hjälper er bli arbetsplatsen alla vill vara del av.

 

Kontakta oss

Läs mer

Fem snabba frågor till Andreas

Andreas Glennfalk började hos oss under våren. Hans pedagogik och kommunikation skapar trygghet, tydlighet och resultat i förändringsprocesser. Under hans […]

Read More

Maximera dina medarbetares kompetensöverföring

När dina medarbetare ska ta in ny kunskap görs det på olika sätt. De olika sätten är visuell förmedling, s.k. […]

Read More

3 tips för att lyckas med utbildning

För att du ska lyckas i din roll med klassrumsträning och säkra upp att så mycket som möjligt håller en […]

Read More