Lärandekultur och delaktighet skapar engagemang och stolta medarbetare

Vad kan en stark lärandekultur ge?

Kompetens är en färskvara som behöver underhållas och utvecklas. Framtidens arbetsgivare kan med en stark lärandekultur skapa förutsättningar för engagerade och stolta medarbetare och förbättra sin konkurrensförmåga.

I organisationer där medarbetare blir sedda och får vara med och påverka sin utveckling kan individ, team och ledning tillsammans uppnå innovationskraft, konkurrenskraft och ökad överlevnadsförmåga.

Känslan av att vara en del av ett sammanhang och ha en gemensam vision ger bränsle för resultat för både den enskilda medarbetaren, organisationen och dess kunder.

En lärandekultur med engagemang behövs för att bli en attraktiv arbetsplats

En gallupundersökning visade att 59% av millennials uttryckte att möjligheten att få lära och utvecklas på jobbet var extremt viktigt i valet av jobb och arbetsgivare.

Undersökningen uppskattade den årliga kostnaden för personalomsättning i den amerikanska ekonomin till USD 30,5 miljarder i samband med att millennials byter jobb på grund av bristande engagemang.

Dessa trender, som vi även ser i Norden, formar en ny spelplan där en strategi behövs för digitalt lärande och kompetensutveckling. Organisationer behöver anpassas och öka medvetandet ytterligare för lärande i det dagliga arbetet.

Lärandekultur gör att lärandet sker naturligt i arbetet

Med stöd i vetenskapen arbetar vi med ett modernt synsätt på kompetensutveckling, där lärandet ses som en kontinuerlig resa snarare än en enskild händelse.

En stark lärandekultur gör lärandet naturligt. Kompetensöverföringen ökar, dina medarbetare utvecklas och delar med sig. De känner nyfikenhet, engagemang och når resultat. Vi uppmuntrar en kultur med lärande som blir av och gör nytta. Ett lärande du kan praktisera direkt i arbetet.

Teknik, människor och lärandekultur är naturligt för oss. Vi vill hjälpa dig att skapa ett engagemang som skapar arbetsplatsen alla vill vara en del av. Starta med en kompetenskartläggning.

 

Kompetenskartläggning

Vad krävs av dig och dina stakeholders för att attrahera och behålla medarbetare?

Trygghet är en förutsättning för att utvecklas

Ett av våra mest grundläggande behov är att känna trygghet. Den amerikanska psykologen Will Schutz beskriver Den goda organisationen i sin utvecklingsmodell The Human Element, där han menar att människan vill känna sig betydelsefull, kompetent och omtyckt. Alla dessa behov är kopplade till rädslor som att bli ignorerad, förödmjukad eller avvisad. Tyvärr är den främsta drivkraften i många organisationer rädsla.

Avsaknad av trygghet slår mot lärandekulturen och rädslan för att misslyckas skapar kortsiktiga incitament och ett förutsägbart handlande som begränsar nytänkande och utveckling.

Organisationer med en öppen och tillåtande lärandekultur möjliggör utveckling och engagemang. Det innebär ett lärande med medarbetare som når resultat genom både egna och andras misslyckanden och framgångar.

Skapa delaktighet i mål och visioner

När dina medarbetare är involverade i de individuella och gemensamma målen ökar deras engagemang.

Visionen om sin egen och företagets framtid gör att syftet känns meningsfullt samtidigt som medbestämmandet ökar.

En attraktiv kompetens- och karriärplan kan vara det som skiljer dig som arbetsgivare från en konkurrent.

Möt medarbetarnas och kunders behov av att utvecklas med modernt lärande

Med moderna lärplattformar kan ni stärka er lokala och globala konkurrenskraft. Genom att odla en lärandekultur som omfattar såväl medarbetare som leverantörer, återförsäljare och till och med kunder, stärker du lagandan.

Och för att möta nya krav behövs ett lärande som ger större behållning och har ett attraktivt content att använda i rätt ögonblick:

  • Lärande in the moment of need på arbetet med mobilt lärande.
  • Offline content.
  • Lärande i kort videoformat, bite-size learning.
  • Individualiserat och skräddarsytt lärande.
  • Socialt lärande med delningsfunktioner.
  • Gamification.
  • Lokaliserat content.

Genomförande och nytta är viktigare än funktion i sig. Kulturen på arbetsplatsen påverkar ytterst hur väl ett lärinitiativ tas emot. Kontakta oss för ett möte om du vill diskutera lärande och edtech.

Edtech och verktyg

Vi kan hjälpa dig framtidssäkra din organisation och skapa ett förhållningssätt som ger stolta och engagerade medarbetare.

 

Kontakta oss

Läs mer

Att utveckla ledare är den största utmaningen

En rapport från vår partner Go1 visar att det inte finns brist på utmaningar för Learning & Development och HR-professionals […]

Read More

Öka försäljningen med naturligt lärande

Att rekrytera kostar både tid och pengar och det gäller att ge en bra introduktionsutbildning och karriärplan för dina nya […]

Read More

Vad är det bästa som digitaliseringen och distansmöten fört med sig?

Vi har under våren i en enkät undersökt hur arbetssätt och digital inställning förändrats sedan COVID-19 bröt ut. Vad är […]

Read More