Lärmetriker – Vad ska ni mäta?

Vad kan lärmetriker berätta om lärandekulturen i er organisation?

Lärmetriker är unika för varje organisation. De ställer en diagnos som ger värdefull information till ledningen och den enskilda individen. Det är vanligt att lärprogram är ineffektiva i kompetensöverföringen och ger låg avkastning på investeringen. Ebbinghaus Forgetting Curve är bara en av många förklaringar till detta.

Mycket går att förklara med bristen av att förstå och möta deltagarnas behov, deras beteenden och att lyckas med strategier för den digitala pedagogiken och att kurera relevant content.

Det är värt att skapa en process och löpande följa upp samtliga utbildningsprogram för att förstå effekten och agera på insikterna.

Det går att analysera er lärandekultur och få en värdefull ögonblicksbild av den stora mängd data som genereras när dina användare går kurserna på era lärplattformar. Du kan t.ex. se vilka kompetensområden som behöver stärkas, vilket material som är oattraktivt eller varför det är låg aktivitetsnivå i dina lärprogram. Du får värdefulla insikter i beteenden i lärprogrammet och hur du kan förädla ditt content för att höja kvalitén och bättre stödja verksamheten och dina deltagare.

Kontakta oss

Tips på hur ni sätter era egna lärmetriker

För att få bästa nyttan av detta är det viktigt att förstå ditt syfte och mål.

  • Definiera alltid specifika och mätbara mål. Lärmetrikerna ska vara bestämda inför utvecklingen och lanseringen av era lärprogram.
  • Engagemang är en avgörande faktor för att lyckas och ökar prestationen och lärinvesteringens avkastning. Definiera och följ upp några kriterier i kategorin engagemang för era deltagare.
  • Välj ut innehåll och aktiviteter som du följer upp som är kopplade till prestationer i arbetet. Då får du efteråt ett kvitto på lärsatsningen.
  • Undersök hur dina deltagare presterar på olika sorters tester, t.ex. quizzar, självreflektionsmoduler eller tävlingsmoment. Detta tillsammans med kurerat material kan höja er avkastning väsentligt.
  • Identifiera var dina team har störst kunskapsluckor. Det gör att du kan stödja med åtgärder vid rätt tidpunkt med t.ex. coaching, feedback eller andra insatser i kompetensutvecklingen.

Läs mer om lärmetriker

Övervinn the Forgetting Curve med personaliserat lärande

Organisationer ägnar enorma resurser på formell utbildning. Men hur ser det ut när utbildningen är klar? Personaliserat lärande kan hjälpa […]

Read More
Snabbfoting, tjänster

Hur du använder lärmetriker

English version ›› Fler och fler organisationer använder digitala lärplattformar som stöd i sin lärandekultur. En global trend är inbyggd […]

Read More