• People – Technology – Continuous Learning

    We make learning happen.

    Snabbfoting hjälper stora organisationer i Norden att maximera sin lärinvestering. Vi är nyfikna, snabbrörliga och välpositionerade att rådge, designa och implementera digitala lärlösningar på ledande SaaS- och on-premises-plattformar oavsett bransch.

    Konsultera våra edtech-rådgivare
    We make learning happen.

Kunskap är färskvara. Hur kan vi hjälpa dig?

Vi ser till att din lärinvestering gör nytta och är effektiv.

Produktblad

Vad händer efter att utbildningen är över? 90% av det vi lär oss är bortglömt inom en vecka. Inte med ECHO. Grundad i vetenskapen, designad för den moderna användaren och förstärkt med kraftfulla analyticsverktyg, ECHO förändrar och optimerar hur du lär dig. Ladda ned ›

Produktblad

ECHO förser organisationen med kraftfulla lärmetriker som du kan agera utifrån. Med analysen kan du åtgärda kunskapsluckor och värdera teamets framsteg och ge rätt stöd och feedback. Ladda ned ›

Produktblad

I en kontext med många intressenter och flera projekt som pågår parallellt, kan goda resultat endast uppnås om ägare, uppgifter och deadlines är tydliga och resurserna fördelas effektivt. eXact learning solutions LCMS är en one-stop-shop-teknologi. Ladda ned ›

E-bok

AI för med sig ett antal möjligheter men skapar också viss förvirring. Vad är detta exakt? Vilken potential innebär detta för lärande framåt? Människor interagerar ofta med AI-lösningar utan att vara medvetna om det. Läs mer i eXacts learning solutions e-bok. Ladda ned ›

Guide

Hur bra är vi på att utveckla lärande som stödjer deltagare när det behövs som mest? I denna guide delar SwissVBS varför “Moment of Need” är så viktigt. Få del av best practices strategier för att tillgodose behov både för lärande och utveckling. Ladda ned ›

Guide

Vad är Microlearning och hur kan det hjälpa din organisation? En väldesignad och effektiv microlearningstrategi kan ge värde för både deltagaren och ge signifikant påverka ROI. SwissVBS delar åtta nyckelprinciper som kan förbättra din microlearningstrategi. Ladda ned ›

Vårt team arbetar tillsammans med välrenommerade partners för att säkerställa kundnytta och avkastning – och få jobbet gjort snabbare.

Vi berättar gärna om våra kundcase.

Så har andra lyckats – Training Reinforcement i praktiken

På 30 minuter berättar vi om ett kundcase, en djupare fallstudie och vilken effekt Training Reinforcement har i praktiken.

Få del av hur General Electric lyckats förbättra behållningen och avkastningen på sin lärsatsning.

Snabbfoting Group arbetar ämnes-, storleks- och branschoberoende i Norden med de ämnesområden du behöver stärka i din organisation.

Exemplet intill är en demo för ett microlearning-uppdrag inom IT-sektorn.

 

BOKA EN TID HOS OSS