Designing for the moment of need

Hur bra är vi på att utveckla lärande som stödjer deltagare när det behövs som mest? I denna guide delar SwissVBS varför ”Moment of Need” är så viktigt. Få del av best practices strategier för att tillgodose behov både för lärande och utveckling.

LADDA NED