eXact LCMS – Exactly empowering you

I en kontext med många intressenter och flera projekt som pågår parallellt, kan goda resultat endast uppnås om ägare, uppgifter och deadlines är tydliga och resurserna fördelas effektivt. eXact learning solutions LCMS är en one-stop-shop-teknologi.

LADDA NED