Kontakta oss för en kompetenskartläggning

Ewa Hutmacher, CEO, Snabbfoting Group AB

Vår vision är att göra lärande naturligt.

Med stöd i vetenskapen verkar vi för ett modernt synsätt på kompetensutveckling där lärandet ses som en kontinuerlig resa snarare än en enskild händelse.

Naturligt lärande är lättillgängligt, individanpassat och kontinuerligt. Vi uppmuntrar till ett kontinuerligt lärande där människor inspireras av teknik för framtidens lärande.

Med relevans, nyfikenhet och ett personligt team kan vi hjälpa dig skapa en lärandekultur där ett naturligt lärande och digitalisering skapar förutsättning för lärande in the flow of work.

Vi hjälper dig framtidssäkra din organisation och skapa ett förhållningssätt som ger stolta och engagerade medarbetare. En arbetsplats som alla vill vara del av. Vår målsättning är att göra skillnad för din organisation och skräddarsy den bästa lösningen för dig. Starta med en kompetenskartläggning.

We make learning happen.

Därför ska du välja naturligt lärande

Lärande är en naturlig del av attraktiva arbetsplatser och stolta medarbetare

Attraktiva och framtidssäkrade arbetsplatser arbetar kontinuerligt med att investera i ett mångfasetterat lärande i vardagen för medarbetare, kunder och leverantörer.

En positiv introduktion och kompetensutveckling skapar delaktighet och engagemang. Den tid och de pengar du investerar i lärandet vinner du tillbaka flera gånger om. I vågskålen står hög personalomsättning, lågt engagemang och kompetensbrist.

Det naturliga lärandet är det som blir av.

Naturligt lärande är en del av vardagen, något som dina medarbetare integrerar i arbetet, som t. ex. informellt lärande, socialt lärande och digital e-learning. Alla dessa tillfällen för lärande ger en mängd information som kan stötta och utveckla varje medarbetare till att prestera bättre. Med nyfikna ledare och ett integrerat lärande i arbetet kan din organisation bli mer dynamisk och snabbfotad.

Hur kan du tillämpa naturligt lärande i din organisation?

Det naturliga lärandet ökar kompetensöverföringen. Lärande in the flow of work.

Naturligt lärande är lärandet i vardagen som appliceras direkt för att kunna utföra arbetsuppgifter med kvalité och precision. När det traditionella lärandet kompletteras med det informella och digitala lärandet förbättras kompetensöverföringen och prestationen.

Idag finns det kraftfull teknik som artificiell intelligens som kan förstärka och personalisera ditt företags unika content.

Med content som är relevant, lokaliserat på rätt språk, och levererat i ögonblicket skapas förutsättningar för nyfikna, engagerade och stolta medarbetare.

En lärandekultur med socialt lärande och kunskapsutbyte mellan kollegor, kunder och leverantörer bygger team och gemenskap.

Vi kan hjälpa dig göra lärande till en naturlig del av din organisation.

FÅ EN FRI KOMPETENSKARTLÄGGNING

Läs mer om naturligt lärande

De stora teknikjättarna ger sig in på tåget med livslångt lärande. Flera initiativ med off-the-shelf-content på kort tid.

De stora teknikjättarna ger sig in på tåget med livslångt lärande.

Flera initiativ och samarbeten har skapats med off-the-shelf-content på kort tid. Det är enorma belopp i omsättning varje år på […]

Read More

Vad är det bästa som digitaliseringen och distansmöten fört med sig?

Vi har under våren i en enkät undersökt hur arbetssätt och digital inställning förändrats sedan COVID-19 bröt ut. Vad är […]

Read More

Teknik öppnar upp för nya lösningar för naturligt lärande

Vad du behöver veta när du digitaliserar lärande Hur lär du dig saker bäst? I vilka sammanhang tar du till […]

Read More