Snabbfoting Academy

Affärsmöte / Microlearning / Utbildning

Få bättre hälsa, beslutsförmåga och ökad innovationskraft med utbildning och effektiva möten.

 

Förbättra dina möten med rätt mötesmetodik, höj innovationskraften och minska stressen på ditt företag. Vi erbjuder digital utbildning och värdefulla möteslösningar.

Med digitalt lärande med gamification kan du få affärsnytta, hållbar hälsa och business. Din utbildning kommer i små tuggor till dig för bästa inlärningseffekt. Utbildning på dina villkor när det passar dig bäst. Du lär dig i din takt på valfri plats i mobilen, läsplattan eller i din dator.

Under 2018 kommer Snabbfoting köra flera utbildningspiloter med riktiga kunder. Kontakta oss om du vill vara med eller vill veta mer!

Vår andra utbildningdel består av affärsmöten utomhus med en affär-PT för att öka graden av motion i vardagen. Aktiejogg och Startup Jogg lanserades i början av 2017 med uppskattat resultat av kunder som kört denna mötesform.

Vi lever som vi lär. Idéer blir verklighet med motion

Snabbfotings passion är mer rörelse i vardagen, hållbar hälsa och business. Vi har de flesta av våra kund- och interna möten som gåmöten eller annan fysisk aktivitet.

Motion är naturligt för oss och för dig innebär det att du får inslag av enkel träning integrerat i din digitala utbildning. En sund kropp presterar bättre på jobbet och i livet som helhet. Att röra sig i vardagen hänger ihop med ökat välmående, lärande och innovationskraft. Fråga oss gärna efter forskningsreferenser om du vill veta mer.

Vad är värdet för dig?

Värdet för dig innebär att du utvecklas och får förutsättningar för affärsnytta med hållbar hälsa, arbetsglädje och innovationskraft för din organisation.

Din behållning blir högre kvalité i dina möten, minskad mötestid och förutsättningar för mindre stress. Målet är mätbara hälsovinster och ekonomiska resultat för dig och din organisation.

Rätt verktyg, utbildningsstöd och ökad kunskap ska synas på sista raden när du följer upp din budget och ditt utfall.

Vem passar detta för?

  • För dig som vill minska stress och mötestid på ditt företag.
  • Behov av verktyg och kunskap om mer kvalité i möten.
  • För dig som vill ha effektivare mötesformer med motion på arbetstid för friskare personal.
  • Bättre förståelse för individens och gruppens bidrag till företagets mål
  • Intresse eller behov av digitalt friskvårdsstöd

Är du del av en ledningsgrupp, ett team av chefer eller medarbetare som vill utveckla sitt självledarskap och stärka gruppens arbetsglädje och gemensamma resultat passar Snabbfotings utbildning utmärkt.

Låt oss räkna på vad ineffektiva möten och ohälsa kostar dig!

Kontakta oss gärna för en enklare översiktlig beräkning över vad du kan vinna på minskad mötestid och ökat välmående på ditt företaget. Tänk längre! Tänk ökad innovationskraft och möjligheter!

Delta i vår pilot och effektivisera din mötestid!

Vårt utbildningsprogram planeras leveransstarta som under 2018.

Låt oss skapa affärsnytta och hållbar hälsa tillsammans! Välkommen!

kontakta oss för ett promenadmöte!