Samarbeten

Insight Consulting

Logga1web

Insight Consulting träffar människor som av olika anledningar behöver fundera kring sitt yrkesliv. Det kan vara att de behöver röra på sig, frivilligt eller ofrivilligt, internt inom sin organisation eller externt, genast eller så småningom.

 Lockwall Kommunikation

 

 

lockwallkommunikation

Lockwall Kommunikation ägs och drivs Gabriella Lockwall, en av Sveriges ledande kroppsspråksexperter. Gabriella Lockwall utbildar och coachar personer i näringslivet, utbildningssektorn och turistnäringen inom områden som bemötande, värdskap och personlig presententationsteknik.

Vanadisbadet

Från 2015 – Snabbfoting erbjuder företag skonsam träning och alternativ träning för de som vill springa i vatten, så kallad vattenlöpning.

vanadisbadet