Orden att ha koll på när du ska köpa läroplattform

Det finns en stor bredd av olika plattformar, funktioner och former av lärande att tillämpa. Vi listar termerna du behöver förstå. Vad är ett LCMS? LCMS (Learning Content Management System) en innehållsplattform som har sin styrka i sitt contentfokus jämfört med ett LMS som har fokus på deltagare. Ett LCMS är designat för att skapa […]

Read More