Workshop Lärande just in time

Oavsett konjunktur finns det alltid en efterfrågan för företagslärande. Vi behöver vara uppdaterade för att vara effektiva på jobbet och ha rätt kompetens för att hålla en hög kvalité i arbetet. Vi behöver också lärande och rätt information tillgänglig i rätt ögonblick på våra arbetsplatser.

Lärandebranschen har utvecklats raskt i takt med digitaliseringen och nya former för digitalt lärande har på kort tid uppstått. Hur kan du förse din organisation med lärande på jobbet som går att följa upp? Hur kan er organisation införa ett digitalt lärande för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsplats?

Målgrupp

Du som leder initiativ för kompetensutveckling eller effektmätning, är HR-ansvarig, L&D manager eller ämnesexpert.

Innehåll

• Vad ni behöver känna till om kompetensöverföring. Varför är just in time viktigt för medarbetare?
• Hur kan man förbättra sin kompetensöverföring med moderna verktyg?
• Hur skapar ni mätbarhet i er lärinsats och förbättrade KPI:er?

Hur går det till?

Workshopen är 3 timmar och sker tillsammans med dig och dina stakeholders, remote eller på vårt kontor i Stockholm. Vi har möjlighet att skräddarsy upplägget för ditt företag, med ert content, för att visa hur modern teknologi kan hjälpa er. Om ni gillar resultatet finns möjlighet att vi gör i ordning en MVP.

Pris

Från SEK 38 000.

Har du frågor?

Vi hjälper dig. Kontakta Ewa Hutmacher på +46 8 515 107 20 eller [email protected].