Ord att ha koll på i kravfångsten

Det finns en stor bredd av olika plattformar, funktioner och former av lärande att tillämpa. Vi listar termerna du behöver förstå.

Vad är ett LCMS?

LCMS (Learning Content Management System) en innehållsplattform som har sin styrka i sitt contentfokus jämfört med ett LMS som har fokus på deltagare. Ett LCMS är designat för att skapa content, dela och hantera olika contentvarianter och komponenter effektivt. Samskapande, projektledningsstöd och uppföljningsmöjligheter är ofta en del av lösningen för effektiva arbetsflöden.

Vad är ett LMS?

Ett LMS (Learning Management System) är en lärplattform med det syftet att administrera kurspaket och användare, allokera, dokumentera, följa upp och lagra information om utbildningsanvändares framsteg och slutförande av kurspaket på plattformen.

Vad är HIPAA?

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) är en standard för att säkerställa hög säkerhet på en plattforrm för personlig data och hälsoinformation. Detta begrepp är något som framförallt medtech- och läkemedelsbolag diskuterar med sina plattformsleverantörer precis som ISO9000.

Vad är adaptivt lärande?

En AI-algoritm som är intelligent och kurerar innehållet på plattformen och skapar en skräddarsydd upplevelse för varje deltagare. Tekniken ger högre effekt av lärinvesteringen och minskar tiden till önskad kompetens.

Vad är ett LRS?

LRS (Learning Record Store) är hjärtat och ekosystemet i en lärplattform för att mäta användarnas aktiviteter. LRS:et tar emot, lagrar och hanterar data med s.k. xAPI:er (Experience APIs). Ett LRS mäter t.ex. uppnådda resultat, uppgifter och lärmetriker på lärplattformen.

Vad är Reinforcement learning?

AI-baserat lärande med algoritm som förstärker och förankrar kunskap i långtidsminnet. Ofta ett format av väldigt små bitar med kurerat content som maximerar avkastningen för lärandet.

Vad är personaliserat lärande?

Personaliserat lärande blandas ofta ihop med individuellt lärande som är unikt för deltagaren med hjälp av en algoritm. För personsaliserat lärande räcker det med att börja med en lärdesigner som skapar lärprogrammet manuellt med några frågeval. Det kan innebära att svara på frågor som t ex din ålder och kön, yrkesgrupp och utbildningnivå för att få innehåll kurerat. I ett LXP kan du få kurser kurerade som andra i din yrkesroll läser osv.

Vad är xAPI?

xAPI (Experience API)– ofta benämnd som nästa generations SCORM – är ett mjukvarugränssnitt för e-learning som gör att lärmaterialet (ditt s.k. content) och lärplattformen kan kommunicera med varandra. xAPI gör det möjligt att registera och följa upp alla typer av lärhändelser som användarna utför i kursmaterialet och på lärplattformen. Dessa lärhändelser samlas och sparas i ett LRS (Learning Record Store).

Vad är ett LXP?

Ordet på allas läppar nuförtiden är LXP (Learning Experience Platform), en modern version av det traditionella LMS:et. Ett LXP (även kallat LEP) är en plattform som lagrar content och kurerar innehållet som personaliserat lärande till användarna för att ge högre effekt.

Vad är Reinforcement learning?

AI-baserat lärande med algoritm som förstärker och förankrar kunskap i långtidsminnet. Ofta ett format av väldigt små bitar med kurerat content som maximerar avkastningen för lärandet.

Vad är en Native app?

En native app innebär att innehållet visas i en skräddarsydd app på din mobila enhet, och inte bara som en webbsida, med alla dess begränsningar. Det ger en attraktiv och användarvänlig upplevel- se för användaren utan distraktioner.

Vad innebär WCAG?

Format för lärplattformar som är tillgänglighetsanpassade. Det ger människor med funktionshinder tillgång till information på samma villkor som andra användare. Från och med hösten 2020 finns det lagkrav på webb-platser för myndigheter, och vi ser att detta kommer breddas med tiden.

Hur kan pushnotifieringar användas?

Pushnotifieringar når användaren i sin mobila enhet och driver engagemang. Små mikrobitar med lärande kan pushas ut när det passar som bäst.

Vad heter formatet för språköversättning?

Det finns plattformar som kan översätta och lokalisera ditt content med artificiell intelligens. AI-motorn tränas på det material som du producerat, så ju mer du använder den, desto högre kvalité får översättningarna över tiden. Vill man inte använda AI bör plattformen åtminstone stödja XLIFF-filer, för att kunna samarbeta med en översättningsbyrå.

Vad är SSO?

SSO (Single Sign-On) är en vanligt förekommande integration för att koppla samman olika datasystem och appar för att underlätta inloggning. Med en SSO behöver användaren endast logga in på ett ställe för att komma åt alla system som är integrerade med tjänsten. Det förenklar lösenordshanteringen och inloggningen för användaren.

Vad är SCORM?

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) är ett ramverk för att bygga LMS:er (Learning Management Systems) på ett sätt så att contentdelarna (kurspaketen) fungerar väl och felfritt på olika SCORM-kompatibla plattformar. SCORM definerar hur man skapar SCO:er (Sharable Content Objects) som kan återanvändas i olika kontexter och laddas upp enkelt på olika plattformar.

Vad menas med On-premise?

On-premise innebär att ett företag sköter all sin IT-infrastruktur själv hos företaget, antingen av dem själva eller av en tredjepart. Verksamheter som söker extra hög säkerhetsnivå efterfrågar denna möjlighet istället för ett SaaS.

DPA – när används ett personuppgiftsbiträde?

Det är vanligt att personuppgiftsansvariga anlitar biträden för att utföra en viss personuppgiftsbehandling för att använda biträdets specifika expertis eller erfarenhet som den personuppgiftsansvariga saknar i sin organisation.

Exempel: Ett företag anlitar en molnleverantör som lagrar och analyserar personuppgifter åt företaget.

Källa – Datainspektionen.se

Vad är Blended learning?

Kombination av läraktiviteter. T ex klassrumsträning, virtuell träning och digital utbildning med e-learnings.

Vilken funktion har lärmetriker?

En plattform som har en dashboard med färdiga eller skräddarsydda lärmetriker ger dig insikter som du kan agera på. Det låter dig agera i rätt tid och göra insatser på rätt ställe. Du får mer tid att fokusera på material som behöver förbättras och stödja dina medarbetare lättare.

Vad är Gamification?

Gamification är en teknik som används för att motivera, engagera och förstärka positiva beteenden. Det används också till beteendeförändring. Lärande kan skapas som spel på plattformar som kan hantera detta.

Vad är fördelen med en Offline-funktion?

När nätverksuppkopplingen är begränsad, som när användarna pendlar eller arbetar i fältet, hjälper en offline-funktion dem att alltid ha tillgång till rätt information. Inte bara när de sitter vid skrivbordet.

Vad innebär versionshantering?

Håller reda på revisioner av materialet, och ser till att ändringar på ett ställe slår igenom på alla andra ställen i dina kurser. Med ett avancerat LCMS har du bra stöd för detta.

Varför är Indexering och sökfunktion värdefullt?

Ett digitalt repositorium kan hjälpa dig lagra content i en centraliserad databas. Med hjälp av metadata och semantisk teknologi kan du indexera ditt content och lärobjekt, och göra dem lätta att hitta.

Om Snabbfoting

Vi hjälper beslutsfattare och ledare ta bättre beslut, bygga in högre värde och accelerera lärandet. Våra kunder finns i Norden, Europa och USA.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.