• Vi skapar lösningar för framtidens lärande

  Snabbfoting är ett nordiskt edtech-bolag som hjälper företag och organisationer att möta framtidens lärande. Vi erbjuder digitalt lärande och kraftfulla learning metrics. Vår specialité är mobile learning, microlearning och reinforcement learning.

  Träffa en edtechrådgivare ECHO Mobile learning
 • Vi skapar lösningar för framtidens lärande

  Snabbfoting är ett nordiskt edtech-bolag som hjälper företag och organisationer att möta framtidens lärande. Vi erbjuder digitalt lärande och kraftfulla learning metrics. Vår specialité är mobile learning, microlearning och reinforcement learning.

  Våra tjänster Om Snabbfoting
 • Vi skapar lösningar för framtidens lärande

  Snabbfoting är ett nordiskt edtech-bolag som hjälper företag och organisationer att möta framtidens lärande. Vi erbjuder digitalt lärande och kraftfulla learning metrics. Vår specialité är mobile learning, microlearning och reinforcement learning.

  Våra tjänster Träffa en edtechrådgivare

Många organisationer spenderar miljonbelopp årligen på utbildning som inte fungerar. Det har visat sig att endast en liten del av investeringen omsätts i verklig nytta och resultat i verksamheten. Det är här vi på Snabbfoting kan hjälpa till.

En edtechrådgivare hjälper dig spara tid och pengar!

Starta ett projekt med oss. Vad behöver du hjälp med?

Strategier för framtidens utbilningslösningar

Strategier för framtidens utbilningslösningar

Maximera avkastningen på din lärinvestering med strategier för relevant content, microlearning och reinforcement learning.

Ledande teknologier, och kraftfulla analytics och learning metrics

Ledande teknologier, och kraftfulla analytics och learning metrics

En edtechrådgivare kan diskutera dina behov och hjälpa dig optimera dina krav. Vi rådger platform-as-a-service och analytics.

L&D-Consulting som ökar värdet i hela kedjan

L&D-Consulting som ökar värdet i hela kedjan

Våra learning professionals onboardar, implementerar och slutför din utbildningslösning. Vi skapar långssiktiga relationer med kunden i fokus, utan avkall på kvalite.

Snabbfoting Group – the digital learning professionals

Snabbfoting Group AB är ett nordiskt edtech-bolag som digitaliserar lärande och fyller kunskapsluckor på moderna SaaS-plattformar. Våra utbildningslösningar ökar engagemanget, förbättrar inlärningskurvan och överbryggar kunskapsgapet mellan utbildningstillfälle och arbetsprestation.

Snabbfoting-andan innebär att vi är nyfikna, lyhörda och snabbrörliga med effektiva processer, utan avkall på kvalité. Vi bygger ett team som sprider passion att integrera människor, teknik och kontinuerligt lärande.

Vi arbetar tillsammans med välrenommerade partners som SwissVBS och Elucidat.

Hur kan vi hjälpa dig?

KONSULTERA EN EDTECHRÅDGIVARE!

Våra utbildningslösningar ökar engagemanget, förbättrar inlärningskurvan och överbryggar kunskapsgapet mellan utbildningstillfälle och arbetsprestation.

Mobile learning & lärande när du behöver det som mest

Lärande Mobile-first är en självklarhet, precis som lärande med offlinefunktion. Vi gillar att förenkla och skapa förutsättningar att öka värdet av lärande.

Vi skapar utbildningslösningar som ditt team kan omsätta direkt i arbetet och som ökar kompetensöverföring och engagemang.

Eftersom vi arbetar med lärande anpassat för mobile-first ser vi till att maximera nyttan av er lärinvestering med relevant content och med strategier som t.ex. microlearning och reinforcement learning.

Våra utbildningslösningar ger dig tillgång till ett kontinuerligt lärande som fyller just dina unika kompetensluckor när du behöver kritisk kunskap som mest.

Vårt team arbetar tillsammans med välrenommerade partners och ser till att kundnytta och avkastning blir högre och jobbet blir gjort snabbare. Vi berättar gärna om kundcase!

Så har andra lyckats –  Training Reinforcement i praktiken

På 30 minuter berättar vi om ett kundcase, en case-studie och vilken effekt Training Reinforcement innebär i praktiken.

Få del av hur ett stort internationellt företag lyckats förbättra behållningen och avkastningen på sin lärsatsning.

Snabbfoting Group arbetar ämnes-, storleks- och branschoberoende i Norden med de ämnesområden du behöver stärka i din organisation.

 

BOKA EN TID HOS OSS!

 

 

 

Vi möter dagligen företag som vill förbättra kompetensöverföringen

Maximera avkastningen på ditt lärande med reinforcement learning och microlearning