• People – Technology – Continuous Learning

  We make learning happen

  Vi är nyfikna, snabbrörliga och välpositionerade att rådge, designa och implementera digitala lärlösningar på ledande SaaS- och on-premises-plattformar oavsett bransch i Norden.

  Konsultera våra edtech-rådgivare
 • Improve Engagement and Retention – Bridge Learning and Performance Gaps

  We make learning happen

  Vi är nyfikna, snabbrörliga och välpositionerade att rådge, designa och implementera digitala lärlösningar på ledande SaaS- och on-premises-plattformar oavsett bransch i Norden.

  Konsultera våra edtech-rådgivare

Många organisationer spenderar miljonbelopp årligen på utbildning som inte fungerar. Det har visat sig att endast en liten del av investeringen omsätts i verklig nytta och resultat i verksamheten.

Det är här vi på Snabbfoting kan hjälpa till.

Spara tid och pengar

Hur kan våra edtech-rådgivare hjälpa dig? Starta ett projekt med oss.

Strategier för framtidens utbilningslösningar

Strategier för framtidens utbilningslösningar

Maximera avkastningen på din lärinvestering med strategier för relevant content, microlearning och reinforcement learning. Sätt igång redan idag och boka en workshop för era beslutsfattare och ämnesexperter. Vi hjälper er definera och förbereda en lärstrategi som ger bättre effekt och större engagemang.

Ledande teknologier, och kraftfulla analytics och learning metrics

Ledande teknologier, och kraftfulla analytics och learning metrics

Våra learning professionals kan diskutera dina behov och hjälpa dig optimera dina krav. Vilka behov har du? Vi är dynamiska med kunden i fokus. Vi ger dig lärlösningar på ledande SaaS och on-premises-plattformar.

Konsulttjänster som ökar effekten på era lärsinvesteringar

Konsulttjänster som ökar effekten på era lärsinvesteringar

Våra learning professionals skapar moderna upplevelser och lärdesign som ökar engagemang och inlärning. Vi onboardar och implementerar din utbildningslösning i samverkan med dina ämnesexperter. Vi skapar långssiktiga relationer med kunden i fokus, utan avkall på kvalite. Vi ser fram emot att öka effekten på din lärinvestering.

Prisvinnande kraftfullt LCMS

Öka effekten i era content processer markant. Säkra upp konsistent content i hela kedjan med ett effektivt workflow.

BOKA DEMO EXACT LEARNING SOLUTIONS

Våra utbildningslösningar ökar engagemanget, förbättrar inlärningskurvan och överbryggar kunskapsgapet mellan utbildningstillfälle och arbetsprestation.

Vi berättar gärna om hur vi kan hjälpa dig.

Mobile learning & anpassat lärande när du behöver det som mest

Lärande Mobile-first är en självklarhet, precis som lärande med offlinefunktion. Vi gillar att förenkla och skapa förutsättningar att öka värdet av lärande.

Vi skapar utbildningslösningar som ditt team kan omsätta direkt i arbetet och som ökar kompetensöverföring och engagemang.

Eftersom vi arbetar med lärande anpassat för mobile-first ser vi till att maximera nyttan av er lärinvestering med relevant content och med strategier som t.ex. microlearning och reinforcement learning.

Våra utbildningslösningar ger dig tillgång till ett kontinuerligt lärande som fyller just dina unika kompetensluckor när du behöver kritisk kunskap som mest.

Vi arbetar tillsammans med välrenommerade partners och ser till att kundnytta och avkastning blir högre – och jobbet gjort snabbare.

Vi berättar gärna om våra kundcase.

Så har andra lyckats – Training Reinforcement i praktiken

På 30 minuter berättar vi om ett kundcase, en djupare fallstudie och vilken effekt Training Reinforcement har i praktiken.

Få del av hur General Electrics lyckats förbättra behållningen och avkastningen på sin lärsatsning.

Snabbfoting Group arbetar ämnes-, storleks- och branschoberoende i Norden med de ämnesområden du behöver stärka i din organisation.

Exemplet intill är en demo för microlearning-uppdrag inom IT-sektorn.

 

BOKA EN TID HOS OSS

 

 

 

Vi möter dagligen företag som vill förbättra kompetensöverföringen

Maximera avkastningen på ditt lärande med reinforcement learning och microlearning