Vår mission

Vi tar dig med till framtidens lärande med digitalisering och innovation. Vi gör lärande modernt, användarcentriskt och effektivt med digitala utbildningslösningar och kvalitetssäkrade teknologier.

Våra kärnvärden

Utveckla & <span style="color: #dd533c;">utmana</span>

Utveckla & utmana

Vi uppmuntrar kontinuerligt lärande där människor inspireras av teknik.

<span style="color: #dd533c;">Kommunikation</span> & nyfikenhet

Kommunikation & nyfikenhet

Vi är övertygade om att detta, i kombination med digital teknik, är nyckeln till framgång.

<span style="color: #dd533c;">Omtänksam</span> & professionell

Omtänksam & professionell

Vi är lyhörda och kundfokuserade. Du möter Snabbfoting-andan utan avkall på kvalitet.


 
 

Kontakta Snabbfoting

Ewa Hutmacher, CEO, Snabbfoting Group AB

Snabbfoting – the digital learning professionals

Snabbfoting Group AB är ett nordiskt edtech-konsultbolag som digitaliserar lärande och fyller kunskapsluckor på ledande SaaS- och on-premises-plattformar för stora bolag i Norden. Våra utbildningslösningar ökar engagemanget, förbättrar inlärningskurvan och överbryggar kunskapsgapet mellan utbildningstillfälle och arbetsprestation.

Snabbfoting-andan innebär att vi är nyfikna, dynamiska och snabbrörliga. Du möter ett lokalt, personligt och engagerat team som sprider vår passion för naturligt lärande.

Vi jobbar med långsiktiga relationer och ger dig trygghet och värdefull expertis. Mellan oss och våra utvalda partners och leverantörer har vi 50 års samlad kompetens inom edtech och lärande.

Så tänker vi om lärande

Framtidens lärande är lättillgängligt, personaliserat och kontinuerligt. Vårt långsiktiga strategiska mål är att inom 10 år ha realiserat detta och skapat över 1 miljon engagerade och stolta medarbetare.