Vår mission

Vi tar dig med till framtidens lärande med digitalisering och innovation. Vi gör lärande modernt, användarcentriskt och effektivt med digitala utbildningslösningar och kvalitetssäkrade teknologier.

We make learning happen.

Kontakta Snabbfoting

Ewa Hutmacher, CEO, Snabbfoting Group AB

Snabbfoting – the digital learning professionals

Snabbfoting Group AB är ett nordiskt edtech-konsultbolag som digitaliserar lärande och fyller kunskapsluckor på ledande SaaS- och on-premises-plattformar för stora bolag i Norden. Våra utbildningslösningar ökar engagemanget, förbättrar inlärningskurvan och överbryggar kunskapsgapet mellan utbildningstillfälle och arbetsprestation.

Snabbfoting-andan innebär att vi är nyfikna, dynamiska och snabbrörliga. Du möter ett lokalt, personligt och engagerat team som sprider vår passion för naturligt lärande. Vi uppmuntrar kontinuerligt lärande och kompetensöverföring där människor inspireras av teknik för framtidens lärande.

Vi jobbar med långsiktiga relationer och ger dig trygghet och värdefull expertis. Mellan oss och våra utvalda partners och leverantörer har vi 50 års samlad kompetens inom edtech och naturligt lärande.

Så tänker vi om lärande

Framtidens lärande ska vara lättillgängligt, individanpassat och kontinuerligt. Vårt långsiktiga strategiska mål är att inom 10 år ha realiserat detta för över 1 miljon användare.

Vår värdegrund och passion

People – Technology – Continuous learning. Snabbfoting-andan innebär att vi är nyfikna, dynamiska och snabbrörliga. Du möter ett lokalt, personligt och engagerat team som sprider vår passion för naturligt lärande. We make learning happen. Kontakta oss om du vill veta mer.

Utveckla & <span style="color: #dd533c;">utmana</span>

Utveckla & utmana

Lärande ska vara tillgängligt, anpassat för varje individ och helt integrerat i din vardag. Vi uppmuntrar kontinuerligt lärande där människor inspireras av teknik för framtidens lärande.

<span style="color: #dd533c;">Kommunikation</span> & relation

Kommunikation & relation

Vi värdesätter och uppmuntrar till kommunikation, relationer och nyfikenhet inför hur andra utvecklas som en del av ett aktivt självledarskap med en professionell och livslång utveckling. Vi är övertygade om att detta, i kombination med digital teknik, är nyckeln till framgång.

<span style="color: #dd533c;">Omtänksam</span> & professionell

Omtänksam & professionell

Vi är lyhörda och möter andra som vi själva vill bli bemötta. Vi genomsyras av Snabbfoting-andan utan avkall på kvalitet.