Varför kompetenskartläggning?

Ni har bestämt er för att inventera och prioritera kompetens, och att skapa en motståndskraftig, nyfiken och framtidssäker organisation. Hur får ni det att hända, och inte bara stanna vid ord? Ladda ned den här guiden och använd den som ett stöd för att komma igång med kompetenskartläggningen och lärandet!

Kompetens är ett kunskapskapital som dina medarbetare innehar och som du kan omsätta till ett ekonomiskt värde. Attraktiva och framgångsrika organisationer behöver ha väldefinierade roller och förstå vilka kompetenser som krävs för att uppgifterna ska kunna utföras effektivt. I de fall det är kompetensgap, eller -brist, behöver antingen kompetens hyras in, rekryteras eller allokeras internt.

En kompetenskartläggning hjälper din organisation att förstå, ta tillvara, och utveckla kompetensen hos medarbetarna. Den ger en översikt av den kompetens som krävs för att nå målen och visionen. När kartläggningen är en del av kompetensutvecklingsarbetet ger det en mer attraktiv och hållbar arbetsplats.

En god överblick av organisationens roller, befattningar och kompetenser kan vägleda ett initiativ för kompetensutveckling. Medarbetarna får genom kartläggningen insikter om sina kompetensgap och får större möjlighet att vara delaktiga i sin egen kompetensutveckling och karriärplanering. Medarbetarna kan röra sig internt till andra tjänster, öka sin kompetens och bli mer motiverade medarbetare. Motiverade och engagerade medarbetare är tätt kopplat till bättre prestationer och en överlag mer välmående arbetsplats.

Vi hjälper dig framtidssäkra er organisation och skapa arbetsplatsen som alla vill vara del av. Vår erfarenhet är att utöver era befintliga kompetensluckor, är digital förståelse och digital kompetens avgörande på framtidens arbetsplatser.

Bli arbetsplatsen som alla vill vara del av. Snabbfoting är ett rådgivnings- och edtech-konsultbolag som hjälper er att välja och implementera den bästa plattformen och användarupplevelsen för att modernisera ert lärande.

Kontakta oss på [email protected] om du har frågor eller vill ha stöd med facilitering och genomförande!

När är en kompetenskartläggning viktig?

Hur många av dina medarbetare har spetskompetens som ingen annan i din organisation besitter? Vad händer om några av dessa slutar?

Typiska situationer när behovet av en kompetenskartläggning ökar är vid förändringar i personalstyrkan, vid t.ex. rekryteringar, organisationsförändringar eller generationsskiften.

Utfallet av kartläggningen ger dig information om vilka kärnkompetenser som dina yngre medarbetare behöver utveckla. Sett från andra hållet får du information om vilka kompetensgap de äldre generationerna har på din arbetsplats och vilka kompetensluckor de behöver fylla i en snabbföränderlig omvärld.

Kompetenskartläggningen hjälper din organisation!

Kartläggningen hjälper er:

 • Få en överblick som synliggör och validerar befintlig kompetens,
 • Tydliggöra behoven av intiativ för kompetensutveckling,
 • Synliggöra kompetens för att stödja intern rörlighet och utveckling,
 • Underlätta personalplanering vid arbetstoppar och säsongsvariationer,
 • Uppmuntra till ett självdrivet pull-lärande, bygga en lärandekultur och ett growth mindset,
 • Bygga en mer framgångsrik och attraktiv organisation för dina medarbetare.

 

Om du saknar kompetensen eller de interna processerna för att genomföra en kompetenskartläggning internt kan du ta in en oberoende part, t.ex. ett konsultbolag inom teknik, lärande eller edtech. De kan ge dig ett värdefullt utifrånperspektiv.

Kompetenskartläggningen är en grundsten i en kravfångst eller förstudie och belyser din organisations nyckelfaktorer. Utfallet av en kompetenskartläggning och en tydligt kommunicerad och förankrad handlingsplan med mätbara mål gör din organisation mer snabbfotad.

Vad behöver du tänka på när ni gör en kompetenskartläggning?

En kompetenskartläggning analyserar din organisations samlade kunskaper, kompetenser och färdigheter. För att förverkliga organisationens utvecklingsmål behöver de identifierade behoven i kartläggningen knytas till kompetensutvecklingsåtgärder. När dina medarbetare bemästrar sina kompetenser kommer det öka försäljningen, kundnöjdheten och kvalitén. Det är en konst att förvalta och förnya kompetenskapitalet i organisationen. Det är väsentligt att ägarna har rätt kompetens, precis som de som arbetar i ledningen och inom HR.

Tips för en lyckad kompetenskartläggning

 • Se över kunskapsläget bland dina medarbetare.
 • Hur anpassningsbar är er organisation? Är er organisation så snabbfotad som du önskar mednuvarande kompetenser?
 • Hur digitalt mogen är din organisation? Var proaktiv och bli mer konkurrenskraftig genom att kartlägga, utveckla och säkerställa kompetenser som framtidssäkrar er.
 • Kartlägg färdigheter till yrken och relevanta kurser med rätt kontext.
 • Vilka kunskapsgap finns hos organisationens medarbetare?
 • Ställ er frågan varför du behöver utbilda dina medarbetare, och definiera specifika önskade utfall.

Ladda ned guiden med fler tips som du kan ta del av kostnadsfritt.

 

Ladda ned guiden

 

Säkra er talangutveckling och framtid.