Vi hjälper dig attrahera, behålla och utveckla era medarbetare.

Ni har bestämt er för att inventera och prioritera kompetens, och att skapa en motståndskraftig, nyfiken och framtidssäker organisation. Hur får ni det att hända, och inte bara stanna vid ord?

We make learning happen.

Forskning från Bersin visar att företag som effektivt tillgodoser medarbetarnas önskan att lära sig är minst 30% mer benägna att vara marknadsledande i sina branscher under en längre tid.

Ewa Hutmacher

CEO, co-founder, Snabbfoting

Ett urval företag med förtroende för oss.

Vi hjälper arbetsplatser bli bättre med riktiga lösningar på riktiga problem.

Öka engagemanget och lönsamheten

Minska personalomsättningen

Välmående & nöjda medarbetare

Varför kompetenskartläggning?

Kompetens är ett kunskapskapital som dina medarbetare innehar och som du kan omsätta till ett ekonomiskt värde. Attraktiva och framgångsrika organisationer behöver ha väldefinierade roller och förstå vilka kompetenser som krävs för att uppgifterna ska kunna utföras effektivt. I de fall det är kompetensgap, eller -brist, behöver antingen kompetens hyras in, rekryteras eller allokeras internt.

En kompetenskartläggning hjälper din organisation att förstå, ta tillvara, och utveckla kompetensen hos medarbetarna. Den ger en översikt av den kompetens som krävs för att nå målen och visionen. När kartläggningen är en del av kompetensutvecklingsarbetet ger det en mer attraktiv och hållbar arbetsplats.

En god överblick av organisationens roller, befattningar och kompetenser kan vägleda ett initiativ för kompetensutveckling. Medarbetarna får genom kartläggningen insikter om sina kompetensgap och får större möjlighet att vara delaktiga i sin egen kompetensutveckling och karriärplanering. Medarbetarna kan röra sig internt till andra tjänster, öka sin kompetens och bli mer motiverade medarbetare. Motiverade och engagerade medarbetare är tätt kopplat till bättre prestationer och en överlag mer välmående arbetsplats.

När är kompetenskartläggning viktigt?

Hur många av dina medarbetare har spetskompetens som ingen annan i din organisation besitter? Vad händer om några av dessa slutar? Vilken kritisk kompetens behöver närmaste kvartalet?

Typiska situationer när behovet av en kompetenskartläggning ökar är vid förändringar i personalstyrkan, vid t.ex. rekryteringar, organisationsförändringar eller generationsskiften. Utfallet av kartläggningen ger dig information om vilka kärnkompetenser som dina yngre medarbetare behöver utveckla. Sett från andra hållet får du information om vilka kompetensgap de äldre generationerna har på din arbetsplats och vilka kompetensluckor de behöver fylla i en snabbföränderlig omvärld.

Öka engagemanget och lönsamheten på sista raden.

Om du saknar tiden, kompetensen eller de interna processerna för att genomföra en kompetenskartläggning internt kan du ta in en oberoende part, t.ex. ett konsultbolag inom företagskultur, lärande eller edtech. De kan ge dig ett värdefullt utifrånperspektiv.

Hur går en kompetenskartläggning till?

Genom en digital enkät svarar var och en i teamet/en på frågor om roll, karriärplan, det egna och teamets behov, och den uppfattade kompetens- och önskade kompetensnivån. En rapport sammanställs per team med slutsatser, en enkel konsekvensanalys och en personlig genomgång på aggregerad nivå.

Undersökningen tar upp till 15 minuter per person att genomföra.

BAS Kompetenskartläggning Enkät & rapport

Från (exkl moms)

15 000 kr

 • Kompetenskartläggningen hjälper er:

  • Få tydlighet, transparens och riktning i kompetensutvecklingen,
  • Synliggöra befintlig kompetens,
  • Tydliggöra behoven för önskad och nödvändig kompetensutveckling,
  • Synliggöra kompetens för att stödja intern rörlighet och utveckling,
  • Underlätta personalplanering vid arbetstoppar och säsongsvariationer,
  • Säkra framtiden för en attraktiv och bättre organisation.


  Fråga oss gärna om en enterpriselösning!
  Vi ser fram emot att höras!