Tips för att lyckas med kompetenskartläggningen.

Ni har bestämt er för att inventera och prioritera kompetens, och att skapa en motståndskraftig, nyfiken och framtidssäker organisation. Hur får ni det att hända, och inte bara stanna vid ord? Ladda ned den här guiden och använd den som ett stöd för att komma igång med kompetenskartläggningen och lärandet!

Kompetens är ett kunskapskapital som dina medarbetare innehar och som du kan omsätta till ett ekonomiskt värde. Attraktiva och framgångsrika organisationer behöver ha väldefinierade roller och förstå vilka kompetenser som krävs för att uppgifterna ska kunna utföras effektivt. I de fall det är kompetensgap, eller -brist, behöver antingen kompetens hyras in, rekryteras eller allokeras internt.

En kompetenskartläggning hjälper din organisation att förstå, ta tillvara, och utveckla kompetensen hos medarbetarna. Den ger en översikt av den kompetens som krävs för att nå målen och visionen. När kartläggningen är en del av kompetensutvecklingsarbetet ger det en mer attraktiv och hållbar arbetsplats.

En god överblick av organisationens roller, befattningar och kompetenser kan vägleda ett initiativ för kompetensutveckling. Medarbetarna får genom kartläggningen insikter om sina kompetensgap och får större möjlighet att vara delaktiga i sin egen kompetensutveckling och karriärplanering. Medarbetarna kan röra sig internt till andra tjänster, öka sin kompetens och bli mer motiverade medarbetare. Motiverade och engagerade medarbetare är tätt kopplat till bättre prestationer och en överlag mer välmående arbetsplats.

Vi hjälper dig framtidssäkra er organisation och skapa arbetsplatsen som alla vill vara del av. Vår erfarenhet är att utöver era befintliga kompetensluckor, är digital förståelse och digital kompetens avgörande på framtidens arbetsplatser.