Episode 2 Leif Denti: Lärandets betydelse för innovation

Möt Leif Denti i veckans avsnitt av Edtech Tuesdays. Han forskar inom innovation och ledarskap på Göteborgs universitet och är en av Sveriges mest anlitade innovationsföreläsare.

Vi pratar om lärandets betydelse för innovation, tjänstedesign och användarresor. Han talar sig varm om att experimentera och att misslyckanden är viktiga.

Leif berättar att kunskap, kompetens och erfarenhet är bland de starkaste prediktorerna som avgör en organisations förmåga till förändring och förnyelse. Det gäller även på individnivå att vi behöver vissa kunskaper för att kunna få bra idéer för problemställningar vi behöver lösa i organisationer och i samhället.

Om Snabbfoting

Snabbfoting leder människor till det som verkligen betyder något i deras arbetsliv med Workplace Culture Design, kontinuerligt lärande, och teknik som möjliggörare. Beslutsfattare och ledare får förutsättningar att ta bättre beslut, bygga in värde och accelerera lärandet. Edtech Tuesdays® är en intervjupodd om innovation, lärandekultur och teknologier för lärande.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.