Episode 9 Christina Wainikka: Vikten av att skydda sina kunskapstillgångar

I det här avsnittet av Edtech Tuesdays intervjuar Ewa Hutmacher på Snabbfoting årets första gäst Christina Wainikka. Christina är docent i civilrätt och policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv och har arbetat med immaterialrättsliga frågor sedan 1990-talet, bland annat med inriktning mot tjänsteinnovation.

Vi pratar om potentialen i kunskapstillgångar, vad du behöver skydda och varför, samt entreprenörers och företags syn på jurister. Christina delar insikter som hjälper dig förstå att många av oss har blindspots.

Hon har gett ut flera böcker och hon är en flitigt anlitad föreläsare.

Om Snabbfoting

Snabbfoting leder människor till det som verkligen betyder något i deras arbetsliv med Workplace Culture Design, kontinuerligt lärande, och teknik som möjliggörare. Beslutsfattare och ledare får förutsättningar att ta bättre beslut, bygga in värde och accelerera lärandet. Edtech Tuesdays® är en intervjupodd om innovation, lärandekultur och teknologier för lärande. Podden produceras av Snabbfoting och Ewa Hutmacher, CEO and co-founder är host.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.