Episode 20 Lisa Hartikainen: Det går att lära sig allt

Lisa delar med sig hur det går att lära sig allt och hur viktigt lärande är för att vara relevant. Hennes förändrade syn på lärande började med en workshop där hon lärde sig koda.

Vi diskuterar ledningsgruppens ansvar att förstå, experimentera och att våga och möta det vi befinner oss i här och nu.

Hur kan ledning och medarbetare omfamna nya teknologier och tänka nytt kring affärsstrategi och arbetssätt?

Vilka hinder finns och hur kommer vi över dem? Lisa Hartikainen är marknadschef på NOX Consulting och har en bakgrund som beteendevetare.

Om Snabbfoting

Snabbfoting leder människor till det som verkligen betyder något i deras arbetsliv med Workplace Culture Design, kontinuerligt lärande, och teknik som möjliggörare. Beslutsfattare och ledare får förutsättningar att ta bättre beslut, bygga in värde och accelerera lärandet. Edtech Tuesdays® är en intervjupodd om innovation, lärandekultur och teknologier för lärande. Podden produceras av Snabbfoting och Ewa Hutmacher, CEO and co-founder är host.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.