Putting people front and center.

Så hjälper vi er bli arbetsplatsen alla vill vara del av.

Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning

Samarbeta med en rådgivare och kartlägg, designa och implementera en lösning snabbare än på egen hand.

Plattformar & verktyg

Plattformar & verktyg

Få insikter om plattformar för ledar- och talangutveckling som förbättrar medarbetarupplevelsen, prestationen och stödjer kontinuerligt lärande.

Konsulttjänster

Konsulttjänster

Fostra en nyfiken lärandekultur och digitalisera ert lärande med vårt snabbrörliga team. Vi hjälper dig nå framgång med en kund-centrisk lösning med kortare time-to-market.

Assessments & analytics

Assessments & analytics

Spara tid och agera på data som säger något med Scenario-based assessment tool (SBAT™), Behaviour Change Assessment Tool (BCAT™), Individual Curiosity Scale Diagnostic™ Professional eller Team Curiosity Scale Diagnostic™ Organizations.

Off-the-shelf content

Off-the-shelf content

Att hitta rätt utbildningslösning kan vara svårt – men det behöver inte vara det. Vi förser dig med kurerade kurser från världens främsta utbildningsleverantörer.

Bespoke- och enterpriselösningar

Bespoke- och enterpriselösningar

Utveckla dina ledare och talanger med skräddarsydda kursproduktioner, workshops eller lärresor med beteendeförändring.

Vilka utmaningar har andra som kontaktar oss

Företag frågar oss om

 • DEI – Diversity, Equity, Inclusion,
 • Välja teknologier och framtidssäkra ekosystemet  för lärande,
 • Personalomsättning, utveckla och attrahera
 • Nyfiken lärandekultur och growth mindset,
 • Försäljning,
 • Ledarskap,
 • Kontinuerligt lärande och lärresor,
 • Assessments för baseline och uppföljning av utveckling,
 • Onboarding av medarbetare, kunder och externa målgrupper,
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling,
 • Kompetenskartläggning och gapanalys,
 • Medarbetarupplevelser och kundresor.

 

BOKA ETT MÖTE

Varför välja oss?

Relevant & personaliserat lärande i rätt kontext

Relevant & personaliserat lärande i rätt kontext

Putting people front and center. Vi möjliggör bättre medarbetarupplevelser och ett nyfiket kontinuerligt lärande i arbetet. Nå snabbare tid till kompetens på den bästa plattformen för dina behov.

Kompetens & lönsamhet genom lärande med stöd i forskningen

Kompetens & lönsamhet genom lärande med stöd i forskningen

Vår metodik hjälper dig ta beslut med fakta och kunskap. Vi arbetar med ett modernt synsätt på kompetensutveckling.

Fler perspektiv & ständig förbättring

Fler perspektiv & ständig förbättring

Hos oss får du ett framtidsperspektiv. Vi är lyhörda och nyfikna och hjälper dig att åstadkomma förbättringar med kvalitetsfokus.

Insikter att agera på, med data som gör skillnad

Insikter att agera på, med data som gör skillnad

Vi skapar tydlighet med KPI:er och lärmetriker som mäter beteenden och prestationer kopplade till företagets mål. Få insikter att agera på med relevant data som berättar något.