Varför välja oss?

Relevant & personaliserat lärande i rätt kontext

Relevant & personaliserat lärande i rätt kontext

Putting people front and center. Vi möjliggör bättre medarbetarupplevelser och ett nyfiket kontinuerligt lärande i arbetet. Nå snabbare tid till kompetens på den bästa plattformen för dina behov.

Kompetens & lönsamhet genom lärande med stöd i forskningen

Kompetens & lönsamhet genom lärande med stöd i forskningen

Vår metodik hjälper dig ta beslut med fakta och kunskap. Vi arbetar med ett modernt synsätt på kompetensutveckling.

Fler perspektiv & ständig förbättring

Fler perspektiv & ständig förbättring

Hos oss får du ett framtidsperspektiv. Vi är lyhörda och nyfikna och hjälper dig att åstadkomma förbättringar med kvalitetsfokus.

Insikter att agera på, med data som gör skillnad

Insikter att agera på, med data som gör skillnad

Vi skapar tydlighet med KPI:er och lärmetriker som mäter beteenden och prestationer kopplade till företagets mål. Få insikter att agera på med relevant data som berättar något.

Putting people front and center.

Så hjälper vi er bli arbetsplatsen alla vill vara del av.

Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning

Samarbeta med en rådgivare och kartlägg, designa och implementera en lösning snabbare än på egen hand.

Plattformar & verktyg

Plattformar & verktyg

Få insikter om plattformar för ledar- och talangutveckling som förbättrar medarbetarupplevelsen, prestationen och stödjer kontinuerligt lärande.

Kompetenskartläggning & assessments

Kompetenskartläggning & assessments

Vi hjälper er spara tid och ger er insikter att agera på. Vi använder Scenario-based assessment tool (SBAT™), Behaviour Change Assessment Tool (BCAT™), Individual Curiosity Scale Diagnostic™ Professional eller Team Curiosity Scale Diagnostic™ Organizations.

Konsulttjänster

Konsulttjänster

Förbättra din utbildning och bygg en nyfiken lärandekultur med vårt snabbrörliga team. Vi hjälper dig nå framgång med en kund-centrisk lösning med kortare time-to-market. Utvecklas med skräddarsydda kursproduktioner eller off-the-shelf, workshops eller lärresor med beteendeförändring.

Om du funderar över ditt nuläge. Vad oroar dig mest just nu?

 

 • KPI:erna för personalomsättning, nöjda och engagerade medarbetare?
 • Tiden till att nå kompetens vid onboarding, upskilling och reskilling?
 • Medarbetarupplevelsen och mätbart relevant lärande in the flow of work.
 • Utfallet av befintlig lärandekultur, läroplattform och digitala verktyg.

BOKA ETT MÖTE

Vad andra frågar oss om

 • DEI – Diversity, Equity, Inclusion,
 • Välja teknologier och framtidssäkra ekosystemet  för lärande,
 • Personalomsättning, utveckla och attrahera
 • Nyfiken lärandekultur och growth mindset,
 • Försäljning,
 • Ledarskap,
 • Kontinuerligt lärande och lärresor,
 • Diagnostics och assessments för baseline och uppföljning av utveckling,
 • Onboarding av medarbetare, kunder och externa målgrupper,
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling,
 • Kompetenskartläggning och gapanalys,
 • Medarbetarupplevelser och kundresor.

 

BOKA ETT MÖTE

Varför är onboarding viktigt?

Medarbetare som tidigt har rätt kompetens och känner sig sedda kommer stanna längre.

En onboarding ger medarbetaren relevant innehåll som hen behöver för att prestera bättre.

Vi kan hjälpa er minska tiden till kompetens och minska time-to-market.

En studie gjord av Microsoft visar att personal där chefen var närvarande och aktiv i onboardingprocessen blev 3.5 gånger mer nöjda med onboardingen. De upplevde också att de bidrog 1,2 gånger mer till företagets framgång.