Hållbar hälsa och business

Låt oss skapa affärsnytta och hållbar hälsa tillsammans - Ewa Hutmacher, founder Snabbfoting

Hållbar hälsa och resultat som gör skillnad

Vi är snabbrörliga, lyhörda och personliga och möter dig där du står idag.

 Hållbart arbetsliv och arbetsplats

Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

31 mars 2016 fick svensk arbetsmarknad nya regler mot psykosocial ohälsa. I AFS 2015:4 regleras arbetsgivarens ansvar att förhindra stress och kränkande särbehandling.

Snabbfoting arbetar förebyggande och höjer kvalitén på dina möten och minskar total mötestid och stressnivå med utbildning och affärsmöten utomhus med enkel träning. Detta för att skapa hållbar hälsa och business. Både individ och team kommer utvecklas med vår utbildningsserie och syftet är att skapa arbetsglädje, hälsovinster och ekonomiska resultat.

Låt oss skapa affärsnytta och hållbar hälsa tillsammans. Kontakta oss för en promenadfika.

Boka en föreläsning!

1. Hälsoval som bidrar positivt i arbetet. 2. Hållbart arbetsliv. 3. Träningens effekt på hjärnan och hälsan. 4. Hållbart entreprenörskap.

kontakta oss