Ingen känsla berövar sinnet så effektivt från alla dess förmågor att agera och resonera som rädsla. – Edmund Burke, 1756¹

Enligt svenska akademiens ordbok betyder mod, “förmågan att handla utan fruktan för följder”. Omsatt i arbetslivet kan det vara att medarbetare behöver vara modiga att ta beslut utan att det får konsekvenser som är negativa. Självklart ska det då vara beslut inom ramen för arbetsbeskrivningen. Mod kan också handla om att bryta tystnad och säga sin mening.

Brist på psykologisk trygghet kan skapa en illusion av framgång som så småningom övergår till allvarliga affärsmisslyckanden.²

Hur skapas då modighet hos medarbetare?

Några kanske har ett medfött mod i sitt sätt att vara. En annan kanske behöver hjälp med att öka sitt mod. Det ligger inte enbart hos individen själv att öka sitt mod, det är också omgivningen runt individen som bidrar till ett ökat mod.

Omgivningen i en organisation brukar kallas för kultur. Kulturen grundas i en organisations värderingar. De som ska föra värderingarna vidare och förstärka dem är organisationens ledare. Vad har detta med medarbetarens mod att göra. Jo, i en kultur där det finns gott om trygghet och stort stöd av ledarna blir också medarbetarna modigare att agera. Det behöver också finnas tydlighet så det beslut som tas går i den riktning som organisationen vill.

Hur hjälper då ledaren till med att öka modet hos medarbetaren?

  1. Ta reda på vad som hindrar medarbetaren till beslut eller agerande.
  2. Utifrån svaret, ställ frågor om vad medarbetaren behöver för att kunna ta ett beslut eller agera.
  3. Om möjligt, möt medarbetaren i dess behov och ge det hen behöver. Om inte det är möjligt att ge exakt det som behövs, testa att hitta en liknande lösning som ger det som medarbetaren behöver.

Hur kan ledaren stötta och hjälpa medarbetaren till ett ökat mod?

I all typ av ledarskap behöver det vara just som ordet säger, att leda. Att leda är att stötta, hjälpa och skapa. I det här fallet med mod handlar det om att skapa ett ökat mod hos en medarbetare.

Modet till att “handla utan fruktan för följder” kommer från trygghet. När medarbetaren är trygg och säker kommer handlingskraft. Därför är det av vikt att organisationen säkerställer att det finns trygghet och utrymme för att våga agera.

När det finns stort mod i hela organisationen kommer utveckling alltid att finnas. Utveckling uppstår genom att våga prova, utforska, utvärdera och omvärdera. En modig organisation på alla nivåer kommer växa och blomstra.

Följ oss gärna på LinkedIn! Hör av dig om du har frågor så berättar vi mer om hur vi arbetar med engagemang och nöjda medarbetare.

¹ Burke, E. A philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime Beautiful. Dancing Unicorn Books 2016.

² Amy C. Edmondson, The Fearless Organization, Avoidable Failure, Harvard Business School, Wiley 2019

Om Snabbfoting

Snabbfoting leder människor till det som verkligen betyder något i deras arbetsliv. Vi hjälper organisationer i Norden, Europa och USA att blomstra, och löser riktiga problem med Fearless workplace culture design, kontinuerligt lärande, och teknik som möjliggörare.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.