Episode 21 Gabriella Lockwall: Att möta människor och icke-verbal kommunikation

Gabriella Lockwall är en av Sveriges ledande experter på kroppsspråk och icke-verbal kommunikation och en flitigt anlitad föreläsare. Hon har över 25 års erfarenhet av att utbilda och föreläsa och har gett ut boken “Inte en kroppsspråksbok”.

I det här tankeväckande samtalet kommer du få praktiska tips på hur du kan förbättra din kommunikation med ditt kroppsspråk och tonfall.

Vi diskuterar scenskräck och hur du kan arbeta på olika låsningar som kan bli hinder i livet och på arbetsplatsen. Vi pratar också om äkta feedback.

Gabriella lever efter sin tes: “Varje människa är unik och behöver olika verktyg för att uppfattas som sitt bästa jag.”

Gabriella Lockwalls hemsidahttps://www.lockwallkommunikation.se/

Om Snabbfoting

Snabbfoting leder människor till det som verkligen betyder något i deras arbetsliv med Workplace Culture Design, kontinuerligt lärande, och teknik som möjliggörare. Beslutsfattare och ledare får förutsättningar att ta bättre beslut, bygga in värde och accelerera lärandet. Edtech Tuesdays® är en intervjupodd om innovation, lärandekultur och teknologier för lärande. Podden produceras av Snabbfoting och Ewa Hutmacher, CEO and co-founder är host.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.