Bara två av tio i Sverige använder AI på jobbet idag. En global studie visar att motsvarande siffra internationellt är 70%. Över hälften uppger att det största hindret för att implementera AI är brist på kompetens.

AI gör att datorer och maskiner kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. Idag förknippas AI med att tolka språk och bilder, lösa problem, lära sig av erfarenheter och sådant som självkörande bilar, men även kreativa uppgifter.

De kommande 10 åren uppskattas generativ AI bidra med ett värde av nästan USD 10 biljoner till den globala BNP:n. Branschen är ännu i ett tidigt skede med att utforska och implementera AI och generativ AI. Den teknologiska förändringen är så snabb att vi alla behöver ställa frågor om hur våra beslutsprocesser, digitala strategier och affärsmodeller ska se ut i framtiden.

Organisationer i alla storlekar har börjat investera i AI för att skapa attraktivare arbetsplatser. Det innebär både möjligheter, utmaningar och risker för de som vill vara konkurrenskraftiga i framtiden. Den här utvecklingen innebär att majoriteten av alla jobb kommer se annorlunda ut redan om fem år och nya färdigheter behövs kontinuerligt för att vara relevant på jobbet.

Företag investerar i AI för att:

  • Öka medarbetarproduktivitet
  • Möjliggöra innovation
  • Få konkurrensfördelar
  • Kostnadsbesparingar
  • Bättre kundupplevelser

Entusiasmen för AI dämpas av aspekter som säkerhet, etik, moral och data privacy.

Ewa Hutmacher, vd på Snabbfoting: Min erfarenhet är att graden av alignment, den digitala mognaden och organisationens trygghet påverkar avkastning och återbetalningstid för en investering. Vi startar alltid våra uppdrag med att identifiera den digitala mognaden, företagskulturen, och de olika teamens subkulturer. Utifrån det här kan vi hitta rätt lösning och implementation.

Ewa Hutmacher berättar att det som kännetecknar de bolag som lyckas bäst är en företagskultur som uppmuntrar till en öppen, transparent och omtänksam kommunikation. Medarbetarna behöver kunna bidra med idéer och åsikter, och vara psykologiskt trygga.

För att det här ska fungera behöver medarbetare och ledare få stöd och utbildning. Snabbfoting hjälper företag att förbättra sina färdigheter med digitala kurser i bland annat digitalt ledarskap, cybersäkerhet och kommunikation. Vi genomför även workshops för snabbare beslut, bättre möten och innovationsförmåga.

AI-tillämpningar som förbättrar:

  • Samarbetsverktyg
  • Mötesverktyg
  • Contentverktyg
  • Konversations-AI
  • Personaliserat lärande

Ewa Hutmacher: När vi nyfiket och utforskande omfamnar AI med en etisk och ansvarsfull implementering kan vi stöpa om hur vi arbetar och skapar förbättring.

När vi nyfiket och utforskande omfamnar AI med en etisk och ansvarsfull implementering kan vi stöpa om hur vi arbetar och skapar förbättring.

Läs mer på bloggen eller kontakta oss om du har frågor. Vi hjälper dig gärna.

Om Snabbfoting

Snabbfoting leder människor till det som verkligen betyder något i deras arbetsliv. Vi hjälper organisationer i Norden, Europa och USA att blomstra, och löser riktiga problem med Fearless workplace culture design, kontinuerligt lärande, och teknik som möjliggörare.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.