Tänk om du kan bygga en kultur som hjälper människor göra sitt bästa…

Webinar ”Vad dina medarbetare tänker men ingen säger”.

Vill du också öka motivationen och göra era medarbetare nöjda? Är du ledare, ansvarig för People and Culture eller sitter med i en ledningsgrupp? Vi hjälper dig förstå Fearless Culture och vad det kan ge för möjligheter.

I det här webinariet kommer Ewa Hutmacher visa hur hon arbetar med Culture Design i organisationer. Hon identifierar och mappar in organisationer i en Fearful, Tribal, Aggressive eller Fearless Culture för att sedan kunna analysera och designa en roadmap med sina kunder.

De flesta företag har ingen brist på idéer, talang eller resurser. Istället behöver de en gynnsam kultur som hjälper människor att göra sitt bästa. Tänk om du kan bygga den kulturen?

Delta på det här webinariet som ökar din förståelse för hur du kan frigöra din organisations individuella och kollektiva potential.

På 30 minuter får du en överblick av:

  • Förstå hur du kan synliggöra dolda problem och utmaningar.
  • Risker vid låg psykologisk trygghet.
  • Hur du kan starta.
  • Hur vi arbetar med företagskultur.
  • Så fungerar canvasen ”Uncover the Stinky fish”.

Det här webinariet presenteras av Ewa Hutmacher, vd och facilitator på Snabbfoting.

Har du några frågor, kontakta oss gärna.

Om Snabbfoting

Snabbfoting leder människor till det som verkligen betyder något i deras arbetsliv. Vi hjälper organisationer i Norden, Europa och USA att blomstra, och löser riktiga problem med Fearless workplace culture design, kontinuerligt lärande, och teknik som möjliggörare.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.