Episode 23 Birgitta Björk: Det närvarande ledarskapet

Vi diskuterar ledarens roll och vikten av att se varandra, snällhet och den samhörighet det kan ge. Vad behövs för att skapa attraktiva arbetsplatser och närvarande ledare, och vad leder till högt engagemang och trygghet? Det finns ledare som inte bör vara ledare och vad händer när ledare missar uppdraget att vara en förebild.

Birgitta: ”Morgondagens lösningar finns inte med gårdagens lösningar. AI, teknik och människor är morgondagens lösningar i kombination”. Det behövs mod, nyfikenhet och ödmjukhet att vi idag inte kan allt eller har alla svaren.

Birgitta Björk har en medicinsk bakgrund med en humanistisk människosyn. Hon är en nyfiken, handlingskraftig, tydlig och resultatinriktad ledare med stort patos och integritet. Hon har lätt att få människor med sig och tycker om människor och utmaningar samt ledarrollen. Hon vill få andra att känna lust och glädje genom att dela med sig.

Birgitta vill 2024 fokusera på att ge och stötta de som behöver och vill. Hon vill sprida godhet. Hör av dig till Birgitta på LinkedIn eller Ewa på [email protected] så förmedlar vi en kontakt.

Om Snabbfoting

Snabbfoting leder människor till det som verkligen betyder något i deras arbetsliv med Workplace Culture Design, kontinuerligt lärande, och teknik som möjliggörare. Beslutsfattare och ledare får förutsättningar att ta bättre beslut, bygga in värde och accelerera lärandet. Edtech Tuesdays® är en intervjupodd om innovation, lärandekultur och teknologier för lärande. Podden produceras av Snabbfoting och Ewa Hutmacher, CEO and co-founder är host.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.