Vi utvärderar löpande leverantörer från hela världen som kan bli framtidens ledare inom plattformar och verktyg för lärande.

Vårt partnerskap med GO1 innebär att Snabbfoting kan skapa kontinuerliga lärlösningar snabbare och mer kostnadseffektivt. GO1 är en etablerad ledande aktör inom utbildning online och fortsätter att arbeta tillsammans med några av de största företagen i världen som spänner över ett brett spektrum av industrier och regioner.

Vårt strategiska partnerskap med eXact LS ger dig tillgång till ett LCMS för företag och organisationer som har projekt med mycket content eller många stakeholders. eXact learning solutions är en prisvinnande lösning för kunskapsöverföring.

Vår partner Rapid Learning, är en pionjär inom mikroträning för försäljning och ledarskap och vi förser dig med ett lärande in the flow-of-work. Grundpelaren i Rapid Learnings off-the-shelf content är de korta mikromodulerna på 4-6 min med ett inlärningskoncept som ändrar ett beteende i taget för att uppnå ett önskat resultat.

Vi är den nordiska återförsäljaren för SwissVBS ECHO-app. ECHOs mobile reinforcement platform har en AI-motor med kraftfulla analytics och personaliserat lärande. Du identifierar tidigt kunskapsluckor och tillämpar relevant content utan repetition.

Vi är partner med Elucidat som är en ledare inom moln-baserade authoring plattformar. Moderna och smarta författarverktyg ökar hastigheten i skapandeprocessen av kurser och material. Det är också enklare att skapa bra lärupplevelser.

Få en personlig konsultation.

Vi hjälper er bli arbetsplatsen alla vill vara del av.