Flera initiativ och samarbeten har skapats med off-the-shelf-content på kort tid. Det är enorma belopp i omsättning varje år på marknaden för lärande. Nu ger sig de stora teknikjättarna in på tåget med livslångt lärande och det går fort.

Den globala marknaden för företagsutbildning omsätter gigantiska belopp. Vi tog nyligen del av en rapport (SOU 2000:115) om åtgärder för livslångt lärande. Rapporten nämnde att Ericsson redan år 2000 investerade 3 miljarder kr årligen på företagsutbildning för sina 110 000 anställda.

Oavsett konjunkturen finns det alltid en efterfrågan på företagslärande. Företagsutbildning är en integral del i ett företags överlevnad och konkurrenskraft. Det livslånga lärandet innebär en nyfikenhet genom livet för att lära. Vi behöver vara uppdaterade för att trivas på jobbet och ha rätt kompetens för att kliva in i nya arbetsroller på eller utanför arbetsplatsen. Arbetsgivare behöver skapa attraktiva och engagerande lärlösningar för onboarding, offboarding och kompetensöverföring för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare och stakeholders. Ett lyckat lärande ger stolta och engagerande medarbetare som är del av ett sammanhang och gör ett bra resultat.

I samband med COVID-19 har lärandemarknaden utvecklats snabbt i takt med digitaliseringen och initiativ har skapats för permitterade, arbetssökande och för kompetensutveckling inom industrin. Ett stort antal digitala kurser med off-the-shelf-content har öppnats upp och blivit kostnadsfria just för utvalda målgrupper. Företag ser nyttan i detta och använder detta under korttidspermitteringen, se ett exempel på ett bolag som satsar sig ur satsar mitt under krisen. I Sverige har Collegial som ingår i Combient Group med sin plattform öppnat kurser för industrin. Ett projekt som finansierats med 22 miljoner kr från Europeiska Socialfonden och som sker i samarbete med Tillväxtverket, Vinnova och Myndigheten för yrkeshögskolan, arbets­givarorganisationerna Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna, fackförbunden IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

De stora teknikjättarna har förstått potentialen i marknaden för lärande. Microsoft är den senaste i raden som nu skapat ett stort samarbete tillsammans med LinkedIn Learning. Under våren fyllde de på med ett kapitaltillskott i australienska GO1, ett edtechbolag som samlar de främsta contentleverantörerna och arbetar med corporate learning. Microsoft har redan olika sorters lösningar för lärande och vidareutvecklar sitt erbjudande både kring teknik som Teams, som off-the-shelf-content för att etablera marknadsandelar.

Microsoft har tillsammans med LinkedIn Learning en aggressiv målsättning att utbilda och utveckla 25 miljoner användare världen över med nischade utbildningar som hjälper dem på sin karriärresa – detta redan innan slutet av 2020. De erbjuder de nu 500 kurser kostnadsfritt med fokus på det de kallar ”Digitala färdigheter och s.k.”Power skills”, framtidsjobb.

Några exempel på utbildningar inom arbeten med stor efterfrågan som är fritt tillgängliga till mars 2021:

Microsoft tar ett stort grepp och utvecklar området snabbt med sina stora muskler. Om du betänker att de redan idag har över 75 miljoner användare i Microsoft Teams och att det är möjligt att integrera SCORM-material och lärappar så är det klart att deras innovationer kommer att innebära ett lyft och potentiellt en rejäl omskakning av edtech-marknadens aktörer.

Om Snabbfoting

Vi hjälper beslutsfattare och ledare ta bättre beslut, bygga in högre värde och accelerera lärandet. Våra kunder finns i Norden, Europa och USA.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.