Vad tänker du på när du hör ordet digitalisering?

En del tänker på robotar, någon annan på Artificiell Intelligens (AI), en tredje tänker på rädslan att alla jobb kommer försvinna. När samhället blir mer och mer digitaliserat funderar också många hur gamla människor ska klara vardagen när både kontanter är borta och ersatta med swish och bank-id.

Frågor som kommer upp när digitalisering diskuteras är om alla har en plats i samhället om några år? Hur ser kapaciteten ut för utbildning och att växa? Hur stor förståelse och kunskap för digitaliseringens möjligheter och effekter finns det på din arbetsplats och bland dina medarbetare?

Ewa Hutmacher, CEO, Snabbfoting: Digitaliseringen och förändrade affärsmodeller behöver vara en naturlig del för varje företags överlevnad. Digitalisering är givet för att vara del av framtiden och att ha en hållbar affärsverksamhet. Människor kommer alltid ha en viktig roll. Snabb anpassningsförmåga , AI och digitalisering är avgörande för företags överlevnad.

Digitalisering, ordets riktiga betydelse – digitalisering består av två delar!

Det går att separera ordet digitalisering i två tydliga begrepp som ligger till grund för delprocesser för digital omställning. Digitisering från engelskans Digitization samt Digitalisering, Digitalization.

Digitisering

Detta innebär överföring av information från ett analogt till digital media. Tänk dig att dina gamla VHS-band förs över till digital media så du kan se videon i din telefon eller på din dator. På ett företag kan det handla om att sluta faxa och istället scanna in dokument som sänds till mottagaren. Processer som omvandlas från analogt format till binära siffror, s.k. 1:or eller 0:or med information.

Digitalisering

Digitalisering är processen att omsätta digital media med ursprung i ett analogt format, tillsammans med en teknisk lösning. Detta rör bland annat arbetsmetoder, organisationsprocesser, ledarskap, affärsmodeller, och strategi.

Värdet uppstår när individer, teknik och beteenden fogas samman och genererar mervärden.

Vad har digtalisering för nytta för din organisation?

1. Vad inom digitalisering skapar störst nytta för dig?

2. Vad ryms i begreppet digitalisering för dig?

Dela med dig genom att sända ett mail till oss på [email protected]. Hör av dig om du har frågor så berättar vi mer om hur vi arbetar med digitalisering, AI och lärande.

Om Snabbfoting

Vi hjälper beslutsfattare och ledare ta bättre beslut, bygga in högre värde och accelerera lärandet. Våra kunder finns i Norden, Europa och USA.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.