Dawn Klinghoffer¹, Head of People Analytics på Microsoft, utförde en studie som visade att personal där chefen var närvarande och aktiv i onboardingprocessen blev 3.5 gånger mer nöjda med onboardingen. De upplevde också 1,2 gånger mer att de bidrog till företagets framgång.

Vid digitalt hemarbete blir den närmsta chefens närvaro vid onboardingprocessen otroligt viktig. För att skapa upplevelsen hos en ny medarbetare att tillhöra ett team behöver det finnas riktiga människor som representerar teamet och företaget.

Mer produktiva och lyckliga medarbetare

För en lyckosam onboardingprocess har det också visat sig vara en god idé att medarbetaren erhåller en onboarding-kompis, en sk onboarding buddy. Denna kompis är en erfaren medarbetare som den nya medarbetaren kan vända sig till med funderingar och tankar.

På Microsoft var det tydligt att ju tätare kontakt med onboarding-kompisen desto snabbare blev den nya medarbetaren produktiv.

Medarbetare som tidigt kommer i gång med att vara produktiva kommer också snabbare att uppleva sig behövd i en organisation.

Att fylla en funktion i ett lag och leverera saker som gör att företaget fungerar och växer landar tillbaka på medarbetarens bekräftelsebehov. Den upplever att det finns en plats och att det som hen utför får effekt. När människan får bekräftelse att något är bra blir hen belönad.

Belöningssystemet kopplas på i hjärnan och människan blir lyckligare.

Människor ger samhörighet och lojalitet

Att ha en onboarding-kompis gör att det knyts mänsklig kontakt under onboardingprocessen. Om onboardingen bara skulle vara digital så tappas den mänskliga kontakten som är så viktig för oss människor.

Professor Siobhan O´Mahony på Boston Universitetet säger att starka band mellan kollegor är grunden för lagkänsla och förståelsen för hur en organisation får saker att hända. Utmaningen just nu vid digitalt hemarbete är att få den mänskliga kontakten att vara stark. Detta är vad många menar den stora frågan att lösa vid fortsatt mycket digitalt hemarbete.

Vad har detta med en medarbetares lojalitet att göra? De komponenter som bidrar till lojalitet är att känna tillit och förtroende för sina arbetskamrater och för företaget och den verksamhet som bedrivs. Samhörighet och uppleva sig delaktig i beslut som rör det egna arbetet är också viktigt för att skapa lojala medarbetare. När medarbetaren upplever att organisationen tar vara på deras kompetens, kompetens som gör att hen och företaget utvecklas, skapas en lojalitet.

Tydlig kommunikation i onboardingen ger trygghet

För att skapa lojala medarbetare kan du lägga den grunden redan vid onboardingen genom att i starten vara tydlig med vilken funktion medarbetaren har för organisationens framgång. För att skapa trygghet för den nya medarbetaren är det viktigt att hen får en tydlig bild av vem som gör vad i organisationen.

När en ny medarbetare vet vart hen ska vända sig för att utföra sina arbetsuppgifter skapar detta framgång i hens arbete. En uppgift onboarding-kompisen har är förmedla organisationens kultur och uppbyggnad.

Att börja på en ny arbetsplats är för en del människor förknippat med rädsla och nervositet. Ofta kan det vara nervositet i vilka de nya arbetskamraterna är och vad är det för individer. Det är inte först och främst arbetsuppgifterna som skapar nervositet utan mötet med nya människor. Lite liknande första dagen i skolan med nya klasskompisar. Vad behövs då för att minska nervositeten och rädslan?

Vid onboardingen kan det vara en idé att den nya medarbetaren får träffa sina arbetskollegor på digitala fikapauser. Framför allt om det är en organisation som har gått över till arbeta mer digitalt hemma. Beroende på hur stort teamet är så kan det vara bra att inte har för många nya medarbetare på samma fika. Till exempel om teamet består av 8 kollegor och fikan är med en ny medarbetare och 8 stycken erfarna så kan det lätt bli att den nya känner sig ensam.

Så börja mycket mindre och tillåt den nya medarbetaren få fika med några få åt gången.

Detta blir extra viktigt idag i en situation där många arbetar hemifrån digitalt. Vid en onboardingprocess på en fysisk arbetsplats sker lärakänna-fasen förmodligen vid mötet vid skrivaren eller kaffemaskinen.

Skapandet av lojalitet är som att bygga en pyramid. Desto bredare grunden är desto högre blir toppen. Lägg din tid på onboardingprocessen och att bygga lojala medarbetare. Det kommer hjälpa dig minska personalomsättningen.

Om Snabbfoting

Snabbfoting leder människor till det som verkligen betyder något i deras arbetsliv. Vi hjälper organisationer i Norden, Europa och USA att blomstra, och löser riktiga problem med Fearless workplace culture design, kontinuerligt lärande, och teknik som möjliggörare.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.