Skillnaden mellan ett LMS och ett LCMS

september 20, 2021

Många undrar hur ett LMS och ett LCMS skiljer sig åt. Vi på Snabbfoting är edtech-rådgivare, och här ger vi dig en beskrivning av de huvudsakliga skillnaderna.

Användarupplevelsen mellan de olika plattformarna kan vara som skillnaden mellan att köra häst och vagn och att åka bil.

Vad är ett LCMS?

LCMS (Learning Content Management System), som ibland också kan kallas Knowledge Transfer Technology, är en kraftfull innehållsplattform som är content-centrisk. Ett LCMS är designat för att skapa content, dela och hantera olika contentformat och komponenter effektivt.

Ett LCMS som har ett digitalt repositorium kan hjälpa dig lagra content i en centraliserad databas. Detta repositorium kan med hjälp av metadata och semantisk teknologi indexera ditt content och dina lärobjekt, och göra dem lätta att hitta och samordna.

Plattformen underlättar ett kollaborativt skapande med många stakeholders, och förenklar projektledning och uppföljning.

Vad är ett LMS?

Ett LMS (Learning Management System) är en deltagar-centrisk läroplattform. Syftet med ett LMS kan t.ex. vara att administrera kurspaket och användare, allokera, dokumentera, följa upp och lagra information om deltagarnas framsteg. Olika sorters lärmetriker som t.ex. slutförande av kurspaket kan följas upp med plattformen.

Vad är den största nyttan med ett LCMS jämfört med ett LMS?

Ett LCMS är mest användbart för företag och innehållsproducenter som arbetar med stora volymer av innehåll och digitala kurser. Däremot kan ett professionellt verktyg för att stödja produktion och leverans av kunskapsinnehåll gynna alla företag som vill uppnå hög kvalitet.

Ett LCMS kan hjälpa till att minska time-to-market för att utbilda medarbetare, utveckla talanger och vårda sina kunskapstillgångar.

Kontakta oss gärna om du vill diskutera vad som kan förbättra ert ekosystem för lärande.

Om Snabbfoting

Vi hjälper beslutsfattare och ledare ta bättre beslut, bygga in högre värde och accelerera lärandet. Våra kunder finns i Norden, Europa och USA.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.

Till toppen