Vad gör attraktiva arbetsgivare?

oktober 27, 2021

Vad har du som arbetsgivare för förväntningar på en medarbetare? Det borde vara prestation, lojalitet, kunna arbeta i ett lag och göra en leverans som genererar framgång för företaget.

Är det saker som en medarbetare per automatik kan leverera? Förmodligen i början av sin anställning, och sedan kan den svalna något.

Det är då det är viktigt att du är en attraktiv arbetsgivare som i ledarskapet kommunicerar visionen och målen tydligt, samtidigt som du ser och hör medarbetaren. Ledare behöver också vara goda förebilder som lever organisations värderingar och bidrar till kulturen.

Ledare behöver också vara goda förebilder som lever organisations värderingar och bidrar till kulturen.

Detta kommer leda till att medarbetarna kan bibehålla och utveckla sin prestation och känna att detta är arbetsplatsen de vill vara del av.

Attraktiva arbetsgivare erbjuder en lärandekultur med utbildning och utveckling

De medarbetare som hungrar efter utveckling och har hittat meningen med att arbeta, lära sig nya saker och bygga på en karriär, kommer att se utbildning och utveckling som något självklart från sin arbetsgivare. Det behöver finnas en lärandekultur med kontinuerlig utbildning och naturliga utmaningar som gör att medarbetarna får sina behov av tillgodosedda. Vinsten för dig är att medarbetarnas leverans blir effektivare.

Cap Gemini gjorde en undersökning som visade att 42 procent troligen kommer att lämna sin nuvarande arbetsgivare om det saknas möjlighet till utveckling. En studie genomförd av LinkedIn visade att 70 procent av de svarande ansåg att deras kompetens inte kommer att räcka till inom 4-5 år.

Deloitte berättar att 7 av 10 företagsledare inte tror att de kommer kunna möta de krav som ställs i framtiden, på grund av bristande kompetens i organisationen. Det blir tydligt vad du som arbetsgivare behöver göra. Du behöver göra en kompetenskartläggning i tid för att hjälpa medarbetarna att höja sin kompetens.

Det blir tydligt vad du som arbetsgivare behöver göra. Du behöver göra en kompetenskartläggning i tid för att hjälpa medarbetarna att höja sin kompetens.

Tänk att du som arbetsgivare fostrar en lärandekultur och höjer kompetensen i organisationen redan innan den behövs. När väl förändringen slår in och organisationen är redo så kan ni skörda frukterna av arbetet.

I en snabbföränderlig värld, är att vara först ut det som gör skillnaden. Att säkerställa färdigheter och tillväxten av kompetens är en fundamental uppgift för att skapa en attraktiv arbetsplats samt för organisationens framgång.

Företagskulturen avgör valet av arbetsgivare

När medarbetarna trivs och sprider att de gillar sin arbetsgivare och dess kultur skapar det ringar på vattnet, och du kommer bli en mer attraktiv arbetsgivare. När alla vill jobba hos dig och din organisation för att ni har en fantastisk kultur har du lyckats. Kulturen och värderingarna är företagets själ.

Det är som att välja en upplevelse – ett lyckat restaurangbesök eller ett musikevenemang. Tänk dig en perfekt stämning, härliga människor och hela känslan av att upplevelsen är i topp. Om det är så med er företagskultur, då vill alla ta del av den. Det leder till att fler också vill komma och uppleva det som andra pratar om.

Det är därför otroligt viktigt att du som arbetsgivare underhåller och lever era värderingar i arbetet. Då kommer både befintliga och nya talanger dras till er och känna att de vill vara del av er arbetsplats.

En bra chef och kollega är grunden för en attraktiv arbetsplats

En undersökning gjord av Academic Work visar att en bra chef och trevliga kollegor kommer högt upp på listan över vad som gör en arbetsgivare attraktiv. Vad som är en bra chef är en gigantisk fråga. Det finns lika många åsikter om detta som antalet bra chefer. När organisationen satsar på att utveckla, coacha och ge sina sina chefer feedback leder det till ett företag med ett bättre ledarskap. Chefer och ledare är en nyckel till en attraktiv arbetsplats. Medarbetare som trivs med varandra ger en direkt effekt på deras vilja att vara på arbetsplatsen.

Medarbetare som trivs med varandra ger en direkt effekt på deras vilja att vara på arbetsplatsen.

Du som arbetsgivare behöver säkerställa att värderingarna och spelreglerna efterlevs. Alla företag har värderingar och spelregler. Det är när dessa inte följs upp, när alla inte agerar efter dem, som det blir mindre bra.

När alla i en arbetsgrupp förstår och respekterar varandra blir kommunikationen enklare. Om alla i gruppen förstår att när någon gör ett fel, eller gör ett mindre bra val, så är det ok. Det är en trygghet att veta att kollegorna hjälper och stöttar sin kollega att nästa gång kunna förbättra det. Om ingen vågar göra fel, hur ska då något kunna växa och bli bättre. Att ha bra kollegor hänger ihop med två saker: ett bra ledarskap och tydliga spelregler som alla har godkänt.

Att ha bra kollegor hänger ihop med två saker: ett bra ledarskap och tydliga spelregler som alla har godkänt.

Om Snabbfoting

Snabbfoting leder människor till det som verkligen betyder något i deras arbetsliv. Vi hjälper organisationer i Norden, Europa och USA att blomstra, och löser riktiga problem med Fearless workplace culture design, kontinuerligt lärande, och teknik som möjliggörare.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.

Till toppen