Det finns en stor bredd av lärplattformar med varierande utbud av funktioner, och det kan vara svårt att värdera vad som är rätt för just din organisation. Vi har satt ihop en översikt med 10 viktiga saker att tänka på när du står i valet.

LADDA NED GUIDEN

1. AI-kurerat, individanpassat lärande

Med rätt lösning kan användaren få kurerad information, baserat på deltagarens behov och tidigare resultat. Man slipper onödig repetition och får automatiskt rätt svårighetsgrad och rätt utmaning. Tiden till godkända färdigheter och kompetens minskar.

2. Tillgänglighetsanpassning

Lärplattformar som är tillgänglighetsanpassade ger människor med funktionshinder tillgång till information på samma villkor som andra användare. Från och med hösten 2020 finns det lagkrav på webb-platser för myndigheter, och vi ser att detta kommer breddas med tiden.

3. Indexering och sökfunktion

Ett digitalt repositorium kan hjälpa dig lagra content i en centraliserad databas. Med hjälp av metadata och semantisk teknologi kan du indexera ditt content och lärobjekt, och göra dem lätta att hitta.

4. Native app

En native app innebär att innehållet visas i en skräddarsydd app på din mobila enhet, och inte bara som en webbsida, med alla dess begränsningar. Det ger en attraktiv och användarvänlig upplevelse för användaren utan distraktioner.

5. Offlinefunktion

När nätverksuppkopplingen är begränsad, som när användarna pendlar eller arbetar i fältet, hjälper en offlinefunktion dem att alltid ha tillgång till rätt information. Inte bara när de sitter vid skrivbordet.

6. Pushnotifieringar

Pushnotifieringar når användaren och driver engagemang. Små mikrobitar med lärande kan pushas ut när det passar som bäst.

7. Versionshantering och automatisk materialuppdatering

Håller reda på revisioner av materialet, och ser till att ändringar på ett ställe slår igenom på alla andra ställen i dina kurser. Med ett avancerat LCMS har du bra stöd för detta.

8. Kollaborativt skapande av content och rapid authoring.

Skapa content snabbare och kollaborativt för att möjliggöra större, samordnade produktioner. Din plattform bör stödja hantering av roller, rättigheter och processflöden för att förenkla contentarbetet. Då kan SME:er, stakeholders och externa kunder samarbeta med materialet på plattformen.

9. Språk- och översättningshantering

Det finns plattformar som kan översätta och lokalisera ditt content med artificiell intelligens. AI-motorn tränas på det material som du producerat, så ju mer du använder den, desto högre kvalité får översättningarna över tiden. Vill man inte använda AI bör plattformen åtminstone stödja XLIFF-filer, för att kunna samarbeta med en översättningsbyrå.

10. Lärmetriker

En plattform som har en dashboard med färdiga eller skräddarsydda lärmetriker ger dig insikter som du kan agera på. Det låter dig agera i rätt tid och göra insatser på rätt ställe. Du får mer tid att fokusera på material som behöver förbättras och stödja dina medarbetare lättare.

Vi kan hjälpa dig.

Vi stöttar våra kunder före, under och efter ett inköp. Andra vanliga frågor som du bör ta med är säkerhet, var datan lagras, service level agreements, DPA:er, SSO, samt integrationsmöjligheter. Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer.

Om Snabbfoting

Vi hjälper beslutsfattare och ledare ta bättre beslut, bygga in högre värde och accelerera lärandet. Våra kunder finns i Norden, Europa och USA.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.