Hur många frågor ställer du varje dag? Nyfikenhet är egenskap som kan hjälpa dig utvecklas och klara osäkra tider bättre.

Börja med att omvärdera dessa tre myter om nyfikenhet.

1. Nyfikenhet är bara relevant för unga,

2. Nyfikenhet är konstant: du är antingen nyfiken eller inte,

3. Nyfikenhet kommer bara från en persons inre, omgivningen spelar ingen roll.

När vi säger att barn är nyfikna, så syftar vi på deras ständiga beteende att utforska världen runt dem och deras outtröttliga förmåga att förstå deras omvärld. En motsvarande nyfiken vuxen är fascinerad av ny information, kunskap och erfarenheter.

Barn ställer ungefär 75 frågor per dag. Vuxna ställer i genomsnitt endast 5-10 frågor per dag. Hur många frågor ställer du? Vilken kvalité har frågorna du ställer?

Det är viktigt att konstatera det uppenbara: när vi vuxna konfronteras med samma nya situation, fakta eller person, reagerar vi alla med olika grad av nyfikenhet.

Vissa av oss har förmågan att engagera oss djupt medan andra helt enkelt går därifrån ointresserade.

Nyfikna medarbetare svarar bättre på snabbt föränderliga miljöer. De lär sig snabbare, de är mer intresserade istället för frustrerade och de försöker proaktivt förstå de förändringar som påverkar dem.

Läs mer:

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Om Snabbfoting

Snabbfoting leder människor till det som verkligen betyder något i deras arbetsliv. Vi hjälper organisationer i Norden, Europa och USA att blomstra, och löser riktiga problem med Fearless workplace culture design, kontinuerligt lärande, och teknik som möjliggörare.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.