Hur kan du och din organisation bli mer modig, transparent och nyfiken på omvärlden och dina medarbetare, för att leda hållbar förbättring?

Jag tillämpar flera sätt för att hjälpa organisationer utveckla autonoma lärande organisationer och bättre arbetskultur. Self-awareness ser jag som fundamentet för att kunna bygga vidare på andra avgörande delar som t.ex empati, lyhördhet och psykologisk trygghet i individens, teamets och organisationens livslånga lärande. Svårigheten med att vara självmedveten är att du behöver vara självmedveten för att veta att du inte är det.

Svårigheten med att vara självmedveten är att du behöver vara självmedveten för att veta att du inte är det.

Det finns olika grader av självmedvetenhet och att vara självmedveten är inget antingen eller. Att ta emot eller ge feedback för att bli självmedveten är inte alltid så lätt. Att bli mer självmedveten kommer innebära att du behöver konfrontera tuffa sanningar om dig själv.

När du ska leda dig själv behöver du ge utrymme för att framförallt lyssna, undersöka och förstå dina egna tankar och värderingar. Det du hör, ser och upplever behöver du processa innan du tar beslut på hur du ska agera. Du behöver fråga dig själv om din slutsats är korrekt och öppna upp ditt sinne för andra orsaker som kan vara orsak till det du har upplevt.

Det har visat sig att när vi människor tar beslut så agerar vi känslostyrt framför fakta. Din mentala inställning är avgörande för vilket beslut du tar. Psykologen Daniel Kahneman har skrivit böcker som handlar om hur människan tar beslut och han beskriver det som att våra beslut ofta störs av brus, alltså vilket tillstånd du befinner dig i. Känner du dig glad, rädd, ledsen, förminskad eller kan ösregnet eller dagislämningen påverka dig när du fattar viktiga beslut?

I ditt självledarskap är det viktigt att förstå dig själv och att vara medveten om vilket sinnestillstånd du är i när du och/eller din arbetsgrupp tar ett viktigt beslut. Även när du lyssnar och leder andra människor är ditt sinnestillstånd mycket viktigt.

I ditt självledarskap är det viktigt att förstå dig själv och att vara medveten om vilket sinnestillstånd du är i när du och/eller din arbetsgrupp tar ett viktigt beslut. Även när du lyssnar och leder andra människor är ditt sinnestillstånd mycket viktigt.

När du är medveten om att du upplever en känsla (t.ex jag känner mig besviken, jag känner mig irriterad, jag känner skam eller jag känner skuld), då kan du notera att du upplever den känsla du känner, men du behöver separera känslan från ditt ”egna jag”, att känslan är just en upplevelse, och inte behöver bli del av och påverka beslut du fattar.

När du är medveten om att du t. ex. känner dig besviken, kan du visa respekt mot dig själv att du uppfattar det så, och sedan välja att visa nyfikenhet och utforska om du arbetar med eller mot dina egna värderingar. Du kan gå igenom din dag med denna insikt, ta dina beslut med vetskapen vad du upplever och känner vad du känner just nu.

Till självledarskap kommer att ta hand om dig själv, och att ge dig själv värme, omtanke och kärlek. Det kan vara att få göra det du har passion för utanför jobbet, en hobby eller några intressen som du älskar. Grundläggande för att må bra i både kroppen och knoppen är naturligtvis fysisk aktivitet, sund kost, återhämtande (påfyllande) aktiviteter och sömn.

Självledarskap innebär att ta ansvar för dig själv och ditt sätt att se på dina tankar, medmänniskor och omvärlden.

Självledarskap innebär att ta ansvar för dig själv och ditt sätt att se på dina tankar, medmänniskor och omvärlden.

När du väl gör detta kommer du ha lättare att leda med empati och lyhördhet. Du kommer ha mycket mer energi, vara en förebild för dina medarbetare och bidra till det moderna ledarskap som dagens arbetsplatser kräver.

Inventera dig själv regelbundet på dina villkor för att utvecklas till en bättre ledare. Var nyfiken och lär dig mer om dig själv, andra och din omvärld kontinuerligt. Du kommer tacka dig själv när du upptäcker en ny värld av möjligheter!

Har du frågor eller vill diskutera en utmaning? Kontakta mig på min epost [email protected] eller boka ett möte i länken nedan. Jag hjälper dig gärna.

Om Snabbfoting

Snabbfoting leder människor till det som verkligen betyder något i deras arbetsliv. Vi hjälper organisationer i Norden, Europa och USA att blomstra, och löser riktiga problem med Fearless workplace culture design, kontinuerligt lärande, och teknik som möjliggörare.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.